Zgłoszenie szkody osobowej (OC lub NNW)

Zanim wypełnisz formularz online zgłoszenia szkody komunikacyjnej, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dokumentów, jakie są potrzebne do skompletowania i załączenia do formularza. Dzięki temu łatwiej Ci będzie odpowiedzieć na pytania zawarte w formularzu a nam pozwoli szybciej przyjąć zgłoszenie.

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?

Przed zgłoszeniem szkody przygotuj:

  • Informacje dotyczące danych osobowych uczestników zdarzenia
  • Notatka policyjna lub oświadczenie spisane ze sprawcą (jeśli zostały sporządzone)
  • Dokumentacja medyczna

W jakiej formie przygotować dokumenty?
  • wypełniając formularz on-line załącz skan każdego dokumentu
    (dopuszczalne również czytelne zdjęcie wykonane telefonem komórkowym)

  • dozwolone formaty załączanych dokumentów to: JPEG, PDF, PNG, maksymalny rozmiar wszystkich załączników to 20 MB


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online