Operacja medyczna

Zanim prześlesz nam wniosek o wypłatę świadczenia, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dokumentów, jakie są potrzebne do skompletowania i załączenia do formularza. Pozwoli nam to na szybsze rozpatrzenie Twojego wniosku.

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?
  • ­pełna karta informacyjna leczenia szpitalnego z pobytu w szpitalu podczas którego odbyła się operacja lub karta zabiegu z historią wizyty z placówki medycznej, jeżeli zabieg odbył się w trybie ambulatoryjnym
  • ­dowód osobisty Ubezpieczonego lub karta pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca
  • ­pismo, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer rachunku bankowego oraz podpis

Dodatkowo, jeżeli operacja jest spowodowana wypadkiem załącz:

  • ­dokumentację medyczną z udzielenia pierwszej pomocy medycznej np.: karta wyjazdowa karetki pogotowia ratunkowego/karta SOR ( Szpitalny Oddział Ratunkowy)
  • ­notatkę policyjną (jeżeli wzywano policję)
  • ­dokument zamykający postępowanie wyjaśniające (jeżeli było prowadzone np. przez policję lub prokuraturę)
  • ­dowód rejestracyjny/prawo jazdy, jeżeli Ubezpieczony był kierowcą

Dodatkowo, jeżeli pobyt w szpitalu jest spowodowany chorobą załącz pełną dokumentację medyczną z diagnostyki i leczenia choroby będącej przyczyną operacji od wystąpienia jej pierwszych objawów.

Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w kolejnych krokach.


W jakiej formie przygotować dokumenty?
  • ­jeśli wypełniasz formularz on-line załącz skan każdego dokumentu (dopuszczalne również czytelne zdjęcie wykonane telefonem komórkowym)
  • ­jeśli wysyłasz wniosek pocztą, załącz oryginał dokumentu lub poświadczoną kopię

Jak potwierdzić kopie dokumentów?

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online