Przejęcie opłacania składek

Zanim prześlesz nam wniosek o wypłatę świadczenia, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dokumentów, jakie są potrzebne do skompletowania i załączenia do formularza. Pozwoli nam to na szybsze rozpatrzenie Twojego wniosku.

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?
  • ­dowód osobisty Ubezpieczonego lub karta pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca
  • ­decyzja ZUS lub innego organu rentowego o przyznaniu całkowitej niezdolności do pracy
  • ­kopia wszystkich druków ZUS ZLA i decyzji o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego lub zaświadczenia z powiatowego inspektoratu ZUS o okresach niezdolności do pracy

Dodatkowo, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem załącz:

  • ­dokumentację medyczną z udzielenia pierwszej pomocy medycznej np.: karta wyjazdowa karetki pogotowia ratunkowego/karta SOR ( Szpitalny Oddział Ratunkowy)
  • ­notatkę policyjną (jeżeli wzywano policję)
  • ­dokument zamykający postępowanie wyjaśniające (jeżeli było prowadzone np. przez policję lub prokuraturę)

Dodatkowo, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana chorobą załącz pełną dokumentację medyczną z diagnostyki i leczenia choroby będącej przyczyną hospitalizacji od wystąpienia pierwszych objawów.

Pamiętaj – za niezdolność do pracy uznajemy całkowitą i trwałą niezdolność do jakiejkolwiek pracy zarobkowej. AXA przejmuje odpowiedzialność za powstałe zdarzenie od 181. dnia nieprzerwanego trwania niezdolności do pracy.

Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w kolejnych krokach.


W jakiej formie przygotować dokumenty?
  • ­jeśli wypełniasz formularz on-line załącz skan każdego dokumentu (dopuszczalne również czytelne zdjęcie wykonane telefonem komórkowym)
  • ­jeśli wysyłasz wniosek pocztą, załącz oryginał dokumentu lub poświadczoną kopię

Jak potwierdzić kopie dokumentów?

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online