Śmierć rodzica/teścia

Zanim prześlesz nam wniosek o wypłatę świadczenia, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dokumentów, jakie są potrzebne do skompletowania i załączenia do formularza. Pozwoli nam to na szybsze rozpatrzenie Twojego wniosku.

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?
  • dokument tożsamości Ubezpieczonego (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu jeżeli Ubezpieczony jest obcokrajowcem)
  • odpis skrócony aktu zgonu rodzica/rodzica współmałżonka
  • pismo, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer rachunku bankowego oraz podpis

Dodatkowo w przypadku śmierci rodzica współmałżonka załącz: 

Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w kolejnych krokach.


W jakiej formie przygotować dokumenty?
  • jeśli wypełniasz formularz on-line załącz skan każdego dokumentu (dopuszczalne również zdjęcie wykonane telefonem komórkowym)
  • jeśli wysyłasz wniosek pocztą, załącz oryginał dokumentu lub poświadczoną kopię

Jak potwierdzić kopie dokumentów?

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online