Śmierć w nieszczęśliwym wypadku

Zanim prześlesz nam wniosek o wypłatę świadczenia, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dokumentów, jakie są potrzebne do skompletowania i załączenia do formularza. Pozwoli nam to na szybsze rozpatrzenie Twojego wniosku.

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?
  • ­odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego
  • ­karta statystyczna zgonu Ubezpieczonego
  • ­świadectwo pracy Ubezpieczonego
  • ­karta wyjazdowa karetki pogotowia lub karta SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy)
  • ­notatka policyjna (jeśli wezwano policję)
  • ­dokument zamykający postępowanie wyjaśniające (jeżeli było prowadzone np. przez policję lub prokuraturę)
  • ­dowód osobisty (karta pobytu lub paszport w przypadku obcokrajowca) każdej osoby uposażonej do wypłaty świadczenia
  • ­pismo każdej osoby uposażonej, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko, numer rachunku bankowego oraz podpis

Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w kolejnych krokach.


W jakiej formie przygotować dokumenty?
  • ­jeśli wypełniasz formularz on-line załącz skan każdego dokumentu (dopuszczalne również czytelne zdjęcie wykonane telefonem komórkowym)
  • ­jeśli wysyłasz wniosek pocztą, załącz oryginał dokumentu lub poświadczoną kopię

Jak potwierdzić kopie dokumentów?

­


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online