Niewypłacalność Biura Podróży

UPRAWNIENI DO SKŁADANIA ROSZCZEŃ SĄ:

  • Poszkodowani podróżni
  • Agenci w imieniu podróżnych (należy przedłożyć stosowne pełnomocnictwo)

ROSZCZENIE MOŻE ZŁOŻYĆ:

  • Osoba fizyczna lub firma, która zawarła umowę w imieniu swoim i/lub pozostałych osób z umowy
  • Każdy podróżny z umowy w swoim imieniu

DO FORMULARZA PROSIMY DOŁĄCZYĆ:

  • kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • kopię dowodu wpłaty (np. przelew bankowy, paragon, pokwitowanie) na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Wniosek o wypłatę roszczenia

pobierz plik PDF
WYPEŁNIJ FORMULARZ
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online