Osierocenie dziecka

Zanim prześlesz nam wniosek o wypłatę świadczenia, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dokumentów, jakie są potrzebne do skompletowania i załączenia do formularza. Pozwoli nam to na szybsze rozpatrzenie Twojego wniosku.

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?
 • ­dokument tożsamości osoby zgłaszającej wniosek o wypłatę świadczenia (dowód osobisty w przypadku pełnoletniego dziecka lub innej dorosłej osoby uposażonej w polisie, dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego małoletniego dziecka, karta pobytu lub paszport w przypadku obcokrajowca)
 • ­odpis skrócony aktu zgonu Ubezpieczonego lub drugiego rodzica
 • ­odpis skrócony aktu urodzenia lub dowód osobisty dziecka
 • ­karta statystyczna zgonu Ubezpieczonego lub drugiego rodzica
 • ­pismo, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko osoby uprawnionej do wypłaty świadczenia, numer rachunku bankowego oraz podpis

Dodatkowo w przypadku śmierci na skutek wypadku załącz:

 • ­kartę wyjazdową karetki pogotowia lub kartę SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy)
 • ­notatkę policyjną (jeśli wezwano policję)
 • ­dokument zamykający postępowanie wyjaśniające (jeżeli było prowadzone np. przez policję lub prokuraturę)
 • ­prawo jazdy/dowód rejestracyjny pojazdu (jeżeli Ubezpieczony lub drugi rodzic był kierowcą)

Dodatkowo w przypadku śmierci na skutek choroby załącz pełną dokumentację medyczną z diagnostyki i leczenia choroby będącej przyczyną zgonu, od wystąpienia jej pierwszych objawów.

Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w kolejnych krokach.


W jakiej formie przygotować dokumenty?
 • ­jeśli wypełniasz formularz on-line załącz skan każdego dokumentu (dopuszczalne jest również czytelne zdjęcie wykonane telefonem komórkowym)
 • ­jeśli wysyłasz wniosek pocztą, załącz oryginał dokumentu lub poświadczoną kopię

Jak potwierdzić kopie dokumentów?

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online