Pomoc na Raka

Zanim prześlesz nam wniosek o wypłatę świadczenia, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dokumentów, jakie są potrzebne do skompletowania i załączenia do formularza. Pozwoli nam to na szybsze rozpatrzenie Twojego wniosku.

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?
  • ­dowód osobisty Ubezpieczonego lub karta pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca
  • ­wynik badania histopatologicznego potwierdzający rodzaj nowotworu i stopień złośliwości
  • ­dokumentacja medyczna z diagnostyki choroby
  • ­skierowanie na operację/ dokumentacja medyczna potwierdzająca przeprowadzenie zabiegu np. karta informacyjna leczenia szpitalnego, karta zabiegu
  • ­skierowanie na chemioterapię/radioterapię
  • ­pismo, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer rachunku bankowego oraz podpis

Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w kolejnych krokach.


W jakiej formie przygotować dokumenty?
  • ­jeśli wypełniasz formularz on-line załącz skan każdego dokumentu (dopuszczalne również czytelne zdjęcie wykonane telefonem komórkowym)
  • ­jeśli wysyłasz wniosek pocztą, załącz oryginał dokumentu lub poświadczoną kopię

Jak potwierdzić kopie dokumentów?

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online