Urodzenie dziecka

Zanim prześlesz nam wniosek o wypłatę świadczenia, zapoznaj się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi dokumentów, jakie są potrzebne do skompletowania i załączenia do formularza. Pozwoli nam to na szybsze rozpatrzenie Twojego wniosku.

Jakich dokumentów będziesz potrzebować?
  • dowód osobisty Ubezpieczonego lub karta pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
  • pismo, w treści którego znajdą się następujące informacje: imię i nazwisko Ubezpieczonego, numer rachunku bankowego oraz podpis

Dodatkowo w przypadku urodzenia dziecka wymagającego leczenia załącz kopię książeczki zdrowia dziecka (strona z opisem nieprawidłowości i informacja o punktach Apgar).

W przypadku urodzenia martwego noworodka załącz również dokument medyczny potwierdzający czas trwania ciąży.

Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, poinformujemy Cię o tym w kolejnych krokach.


W jakiej formie przygotować dokumenty?
  • jeśli wypełniasz formularz on-line załącz skan każdego dokumentu (dopuszczalne również czytelne zdjęcie wykonane telefonem komórkowym)
  • jeśli wysyłasz wniosek pocztą, załącz oryginał dokumentu lub poświadczoną kopię

Jak potwierdzić kopie dokumentów?

 

 


Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online