Ukąszenie przez kleszcze, hejt w Internecie

Potrzebujesz pomocy w ramach świadczenia Ukąszenie przez kleszcza lub Hejt w Internecie?

Skontaktuj się z centrum alarmowym

+48 22 529 85 31 (koszt połączenie zgodnie z taryfą
operatora)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online