Pakiet OC+AC już od 619 zł/rok!

Samochód

Ubezpieczenia komunikacyjne

OC+AC

OC+AC

W szeroki zakres naszego ubezpieczenia OC+AC wchodzi:

 • oferta ubezpieczeń OC, która jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami pojazdu, a także banków, które są właścicielami pojazdu na podstawie umowy przewłaszczenia pojazdów;

 • oferta ubezpieczeń AC z szerokim zakresem ochrony przed szkodami, takimi jak m. in.: zniszczenie, utrata pojazdu i jego wyposażenia (w tym również szyb), powstałymi w wyniku wypadku drogowego, zniszczeniu pojazdu przez osoby trzecie lub powstałymi wskutek działania nieprzewidzianych warunków atmosferycznych (grad, huragan, pożar) czy kradzieży pojazdu.
Oblicz składkę Sprawdź ofertę
Assistance

Assistance

Przy zakupie dowolnego pakietu ubezpieczeń, polecamy naszym Klientom wykupienie dodatkowego ubezpieczenia Assistance, gwarantującego pomoc serwisową, informacyjną i medyczną w razie wypadku lub awarii pojazdu.

 

 

Oblicz składkę Sprawdź ofertę
OC

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów w Polsce. Obejmuje zdarzenia związane z udziałem samochodu w ruchu drogowym, których następstwem jest uszkodzenie lub zniszczenie mienia oraz utrata zdrowia przez osoby poszkodowane w wypadku.

Oblicz składkę Sprawdź ofertę
OC+AC

W skład ubezpieczenia AC i OC z Mini Assistance wchodzi:

 • ubezpieczenie szyb i kradzieży auta w ramach Ubezpieczenia AC Standard,
 • swobodny wybór warsztatu naprawczego,
 • zakres terytorialny Polska i Europa, bez żadnych dopłat.

W szeroki zakres naszego ubezpieczenia AC (Autocasco) wchodzą m.in. szkody polegające na: zniszczeniu, utracie pojazdu i jego wyposażenia (w tym również szyb) powstałe w wyniku wypadku drogowego, zniszczenia pojazdu przez osoby trzecie, szkody powstałe wskutek działania nieprzewidzianych warunków atmosferycznych (grad, huragan, pożar) czy kradzież pojazdu. To Ty wybierasz warsztat, w którym ma być dokonana naprawa pojazdu!


Assistance

W cenie ubezpieczenia OC oferujemy swoim Klientom dodatkowo ubezpieczenie Mini Assistance, które obejmuje:

1. Pełną pomoc informacyjną. Udzielamy telefonicznej informacji o:

 • postępowaniu w przypadku wystąpienia zdarzenia,
 • procedurze zgłaszania szkód, wymaganej dokumentacji i obowiązujących terminach,
 • najbliżej zlokalizowanych i współpracujących z nami punktach pomocy drogowej, wypożyczalniach pojazdów, hotelach, stacjach paliw, itp.,
 • warsztatach partnerskich oraz warsztatach autoryzowanych w zakresie napraw poawaryjnych danej marki pojazdu oraz powypadkowych danej marki pojazdu.

2. Pomoc serwisową w razie kolizji drogowej. Zorganizujemy i pokryjemy koszty następujących świadczeń:

 • naprawa pojazdu na miejscu zdarzenia,
 • holowanie pojazdu ubezpieczonego,
 • holowanie pojazdu poszkodowanego.

Można rozszerzyć zakres usług Assistance, dokonując zakupu całorocznego ubezpieczenia Assistance w wariancie MIDI lub MAXI,
bądź czasowego ubezpieczenia Assistance w podróży.


OC

OC z Mini Assistance to obowiązkowe ubezpieczenie OC z serwisem Assistance.

 • najwyższe na rynku limity kwotowe holowania pojazdów biorących udział w wypadku,
 • pełna pomoc informacyjna i  bardzo dobra jakość obsługi Klienta,
 • możliwość rozłożenia płatności składki na  raty.


Oferta ubezpieczeń OC skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami pojazdu, a także banków, które są właścicielami pojazdu na podstawie umowy przewłaszczenia pojazdów.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów w Polsce. Obejmuje szkody związane z udziałem samochodu w ruchu drogowym, których następstwem jest uszkodzenie lub zniszczenie mienia oraz utrata zdrowia przez osoby poszkodowane w wypadku.

Warunki ubezpieczenia OC, sposoby zawarcia umowy oraz sumy gwarancyjne reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.


Ubezpieczenie OC+AC już od 619 zł /rok. Składka została wyliczona dnia 12.01.2017r., dla kierowcy z Dąbrowy, posiadającego 55% zniżek, w wieku 37 lat, jeżdżącego samochodem Opel Astra II 1.6 z 2008 roku. W cenie została uwzględniona zniżka za zakup przez Internet. Twoja indywidualna cena może się różnić od podanej w reklamie.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?