Ubezpieczenie OC samochodu już od 396 zł/rok!

OC

Ubezpieczenie samochodu OC

Oferta ubezpieczeń OC skierowana jest do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami lub posiadaczami pojazdu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest obowiązkowe dla wszystkich posiadaczy samochodów w Polsce. Obejmuje szkody związane z udziałem samochodu w ruchu drogowym, których następstwem jest m.in. uszkodzenie lub zniszczenie mienia oraz utrata zdrowia przez osoby poszkodowane w wypadku. Warunki ubezpieczenia OC oraz sumy gwarancyjne reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

W zależności od kanału sprzedaży w cenie Pakietu OC oferujemy naszym Klientom dodatkowo:

 • ubezpieczenie assistance, które obejmuje m.in.:
  • naprawę pojazdu na miejscu zdarzenia,
  • holowanie pojazdu ubezpieczonego,
  • holowanie pojazdu poszkodowanego
  • pomoc informacyjną.
 • ubezpieczenie Zielonej Karty,
 • możliwość Bezpośredniej Likwidacji Szkód - Klienci posiadający ubezpieczenie OC mogą zlikwidować szkodę za naszym pośrednictwem.

Oblicz składkę lub odwiedź Agenta.

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych są dostępne w zakładce Pomóc i Obsługa.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód (BLS)

Szybko, sprawnie i bez zbędnych formalności.    Wypełnij formularz on-line

Dzięki Bezpośredniej Likwidacji Szkód (BLS), którą oferujemy naszym Klientom poszkodowanym w wypadku, mogą oni zgłosić szkodę w AXA, bez względu na to, gdzie polisę miał sprawca zdarzenia. To AXA zajmuje się wszystkimi formalnościami i wypłaca odpowiednie odszkodowanie, po czym rozlicza się z ubezpieczycielem sprawcy. Z możliwości bezpośredniej likwidacji szkód w AXA może skorzystać każdy klient, jeśli zgłaszane przez niego zdarzenie spełnia jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:

 • szkoda zgłaszana jest z ważnej polisy OC w AXA lub w innym polskim towarzystwie ubezpieczeniowym, które należy do systemu BLS (PZU, CONCORDIA, ERGO HESTIA (MTU), AVIVA, WIENER (Gothaer), UNIQA, WARTA)
 • do kolizji doszło na terenie Polski, brały w niej udział tylko dwa samochody i nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu
 • szkoda nie była wcześniej zgłaszana w żadnym innym towarzystwie, a osoba zgłaszająca występuje w roli właściciela poszkodowanego auta
 • szacowana wartość szkody nie przekracza 30 tys. zł

Promocje

Informacje na temat aktualnych promocji znajdziesz na stronie Promocje


Pytania i odpowiedzi

Co to jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych obejmuje odpowiedzialność cywilną osób, które wyrządziły szkodę, kierując pojazdem. Chroni posiadacza samochodu lub kierowcę przed finansowymi konsekwencjami wyrządzonych przez niego szkód. Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

Więcej pytań i odpowiedzi


Porady dla Klientów

Lista porad dotyczących ubezpieczenia OC dostępna jest na stronie Porady dla kierowców


Ubezpieczenie OC już od 396 zł/rok. Składka została wyliczona dnia 3.07.2020 r. dla kierowcy z Józefowa, w wieku 36 lat, jeżdżącego samochodem Kia Picanto z silnikiem 1.1 z 2006 r. W cenie została uwzględniona zniżka za zakup online. Twoja indywidualna cena może się różnić od podanej w reklamie.”

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online