Zielona karta

Ubezpieczenie Zielona Karta chroni przed odpowiedzialnością za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku wypadku komunikacyjnego poza terytorium Polski. W AXA Ubezpieczenia Klient otrzymuje Zieloną Kartę w cenie ubezpieczenia OC, dzięki czemu nie musi nabywać ubezpieczenia na granicy odwiedzanego kraju. 

Zakład Ubezpieczeń, który wystawia Zieloną Kartę zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia lub limitach prawnych państwa, na terenie którego doszło do zdarzenia.

Zielona Karta jest dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia OC, uznawanym przez rządy państw, których Biura Narodowe należą do Systemu. Obecnie System Zielonej Karty zrzesza 47 Biur Narodowych.

Warto również podkreślić, iż nie zawsze wyjazd za granicę oznacza konieczność posiadania Zielonej Karty. W krajach, które podpisały Porozumienie Wielostronne (są to m.in. kraje należące do Unii Europejskiej) wystarczającym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia OC jest Certyfikat obowiązujący na terenie Polski.

W związku z powyższym Zielona Karta nie jest potrzebna w przypadku podróży do następujących krajów: Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy oraz Węgry.

Zielona Karta wymagana jest przy wyjazdach pojazdem do: Albanii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroko, Mołdawii, Rosji, Czarnogóry, Tunezji, Turcji i na Ukrainę. Zielona Karta wydana przez AXA Ubezpieczenia obowiązuje we wszystkich wymienionych krajach.

 

Zamów Zieloną kartę

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online