Fundusze cyklu życia AXA Emerytura SFIO

Pracownicze plany kapitałowe oparte są na funduszach zdefiniowanej daty. Wykorzystują one koncepcję cyklu życia i stąd pochodzi ich druga nazwa. Fundusze cyklu życia od wielu lat są dostępne na rynkach rozwiniętych i często wykorzystywane w różnych systemach emerytalnych.

  • W funduszach zdefiniowanej daty z góry określony jest orientacyjny koniec inwestycji. W przypadku PPK ustawodawca określił go jako moment ukończenia przez uczestnika 60 lat.
  • Alokacja środków pomiędzy różne klasy aktywów jest zmienna w czasie – zgodnie z założeniem, że skłonność do ryzyka maleje wraz ze zbliżaniem się do końca inwestycji:

W długim horyzoncie czasowym ewentualne perturbacje na rynku kapitałowym będą zniwelowane, dlatego fundusze cyklu życia inwestują więcej środków w instrumenty bardziej ryzykowne o potencjalnie większej stopie zwrotu, jeśli koniec inwestycji jest odległy.

Wraz ze zbliżaniem się końca inwestycji konieczne jest ograniczenie wahań i ewentualnych strat, by nie ryzykować utraty uzbieranych środków, dlatego rośnie w portfelu udział instrumentów bardziej bezpiecznych.

W AXA TFI jest aż 9 funduszy zdefiniowanej daty, w które inwestowane będą środki uczestników PPK. Nasi eksperci będą nimi zarządzać, łącząc globalne doświadczenie Grupy AXA z lokalnymi kompetencjami. Ryzyko konkretnych funduszy będzie malało wraz z wiekiem uczestnika, ale zawsze priorytetowo traktowana będzie wysoka płynności i bezpieczeństwo inwestycji. Fundusze w ramach PPK charakteryzują się niską opłatą za zarządzanie, ale w naszym przypadku jest ona jeszcze bardziej konkurencyjna, gdyż w zależności od ryzyka funduszu waha się od 0,3% do 0,45%. Do końca 2020 roku AXA TFI nie pobiera opłaty za zarządzanie.

AXA SFIO Emerytura to 9 subfunduszy cyklu życia: