Kto i ile wpłaca

Na rachunek uczestnika PPK wpłat dokonują pracodawca, pracownik i Skarb Państwa.

Policz na kalkulatorze AXA, ile można zgromadzić na rachunku PPK, ile wpłaca pracownik, a ile pieniędzy otrzyma od pracodawcy oraz na jakie wypłaty z PPK po 60. roku życia może liczyć?

Kalkulator PPK

 

 

Jak wyliczana jest wpłata?

  • Wpłaty pracodawcy i pracownika wyliczane są jako wskazany procent od wynagrodzenia brutto pracownika.
  • Wpłata pracownika pobierana jest z wynagrodzenia netto.
  • Pracodawca nalicza wpłaty zarówno za siebie, jak i za pracownika i wpłaca na rachunek PPK.
  • Jeśli pracownik zarabia np. 4500 zł brutto, to wpłata podstawowa pracownika wyniesie 90 zł miesięcznie, a pracodawcy – 67,50 zł.
  • Wpłata pracodawcy stanowi przychód dla pracownika. Z wynagrodzenia pracownika potrącany jest podatek dochodowy od wysokości tej wpłaty.

* Minimum 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 roku to 2700 zł za miesiąc), a pracownik złoży wniosek o obniżenie wysokości wpłaty. Minimalna podstawowa wpłata pracodawcy pozostaje na poziomie 1,5%. Wpłaty finansowane przez pracownika są potrącane z opodatkowanego wynagrodzenia.