Aktualizuj dane identyfikacyjne lub zgłoś osobę uprawnioną

Pamiętaj o konieczności aktualizowania swoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych.

Możesz także w każdym momencie wskazać, zmienić lub odwołać osobę uprawnioną, która w przypadku Twojej śmierci otrzyma środki. We wniosku możesz określić udział, w jakim poszczególne osoby będą partycypować w zgromadzonych środkach, jeżeli nie wskażesz udziałów, wszystkie osoby otrzymają środki w równych częściach. 

Wniosek o zmianę danych identyfikacyjnych lub wniosek związany z osobą uprawnioną możesz złożyć w jednej z poniższych form:

elektroniczne za pośrednictwem serwisu transakcyjnego (z wyłączeniem wniosków związanych z osobą uprawnioną, dla których wymagana jest forma pisemna)

pisemnie: przesyłką pocztową lub kurierską na adres Agenta Transferowego (Moventum Services Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa);  w przypadku wniosków, które wiążą się z wypłatą środków z Twojego rachunku PPK, podpis osoby składającej wniosek musi być poświadczony notarialnie lub przez pracodawcę

do rąk pracownika oddziałów AXA Polska S.A., których lista dostępna jest na stronie internetowej axa.pl