Sprawdź stan inwestycji

Jak zalogować się pierwszy raz

 • Po zawarciu przez pracodawcę w Twoim imieniu i na Twoją rzecz umowy o prowadzenie PPK, wysyłamy do Ciebie potwierdzenie.
 • Wraz z potwierdzeniem przesyłamy login do aktywacji konta. Przesyłamy go na adres mailowy, który otrzymamy od Twojego pracodawcy lub listem, jeśli adresu mailowego nie otrzymamy.
 • Hasło aktywacyjne wysyłamy SMSem na Twój numer telefonu, który przekaże nam pracodawca. Jeżeli nie otrzymamy numeru telefonu, hasło wysyłamy listem.

ZALOGUJ

 

Co załatwisz po zalogowaniu

 • Masz możliwość śledzenia stanu środków PPK.
 • Masz dostęp od wyników inwestycji 24/7.
 • Masz możliwość składania dyspozycji online (z wyłączeniem tych, które ustawa nakazuje składać w formie pisemnej).
 • Zarządzasz inwestycją: możesz zamienić subfundusz na inny albo zmienić alokację dla kolejnych wpłat.
 • Na koncie PPK znajdziesz także materiały edukacyjne oraz informacje o dodatkowych korzyściach dla uczestników PPK, np. jak skorzystać ze zniżek na produkty AXA.

 

Ponadto:

 • Będziesz otrzymywać od AXA TFI S.A. informacje o wpłatach na rachunek PPK.
 • Będziesz co roku otrzymywać od AXA TFI S.A. informację o stanie swojej inwestycji.
 • Będziesz mieć dostęp do cyklicznych biuletynów o charakterze edukacyjno-inwestycyjnym w wersji elektronicznej, co umożliwi Ci zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat PPK, oszczędzania, bieżącej sytuacji rynkowej i może ułatwić budowanie bezpiecznej finansowej przyszłości.
 • Będziecie mogli skorzystać z wiedzy i pomocy konsultantów infolinii pod numerem: 22 541 76 06.