Zarządzaj środkami

Oferta

AXA ma w ofercie aktualnie 8 funduszy (9 będzie dostępny już od stycznia 2021). Zostaniesz przypisany do funduszu cyklu życia odpowiedniego dla twojego wieku. Pamiętaj, że masz możliwość wyboru funduszu, w ramach którego inwestowane są Twoje środki.

Możesz dokonać zmiany funduszu na inny, o preferowanym przez Ciebie profilu ryzyka. Możesz także podjąć decyzję o zmianie alokacji przyszłych wpłat na inny fundusz niż dotychczasowy. Aby złożyć takie zlecenie, zaloguj się do serwisu transakcyjnego i złóż stosowną dyspozycję.

ZALOGUJ

W jaki sposób składać wnioski?

Wnioski możesz składać w jednej z poniższych form:

 

PISEMNIE

  • przesyłką pocztową lub kurierską na adres Agenta Transferowego (Moventum Services Sp. z o.o., ul. Cybernetyki 21, 02-677 Warszawa);  w przypadku wniosków, które wiążą się z wypłatą środków z Twojego rachunku PPK, podpis osoby składającej Wniosek musi być poświadczony notarialnie lub przez pracodawcę;
  • do rąk pracownika oddziałów AXA Polska S.A., których lista dostępna jest na stronie internetowej axa.pl. W przypadku zleceń zmiany funduszu składanej papierowo obowiązuje dodatkowa opłata (3,80 zł w przypadku trzeciego zlecenia i kolejnych w danym roku kalendarzowym).

ELEKTRONICZNIE

za pośrednictwem konta online

Zmiana funduszu lub alokacji środków może się wiązać ze zmianą opłaty za zarządzanie.