Zarządzaj wysokością wpłat

Zarządzaj wysokością wpłat

Pamiętaj, że w każdym momencie możesz zmienić (zwiększyć lub zmniejszyć) wysokość wpłat.

Oszczędzając w PPK, pracodawca w Twoim imieniu nalicza wpłaty podstawowe w wysokości 2% Twojego wynagrodzenia brutto.

Możesz zadeklarować wpłacanie środków dodatkowych, poza wpłatą podstawową. To może znacząco zmienić wysokość środków zgromadzonych na PPK, zwłaszcza w długim okresie.

Jeśli Twoje miesięczne wynagrodzenie z różnych źródeł nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia (w 2019 r. jest to 2700 zł brutto za miesiąc), ustawodawca przewidział możliwość obniżenia obowiązkowych wpłat podstawowych pracownika z 2% do nie mniej niż 0,5%. Nie wpływa to na wysokość wpłat pracodawcy, pozostają na poziomie minimum 1,5%.

Zlecenia związane z wysokością naliczanych wpłat można zrealizować poprzez przekazanie uzupełnionego formularza pracodawcy lub elektronicznie na koncie online, lub innej aplikacji, którą wykorzystuje Twój pracodawca. Dyspozycja będzie mieć zastosowanie od kolejnego miesiąca.

Sprawdź u pracodawcy, jaką formę przyjmowania deklaracji preferuje.