Kto powinien ubezpieczyć mieszkanie, najemca czy właściciel?

Wynajmując od kogoś mieszkanie najczęściej nie zastanawiamy się nad jego ubezpieczeniem, wydaje nam się, że właściciel o nie zadbał. Natomiast wynajmując komuś mieszkanie, nie myślimy o ubezpieczeniu, dopóki nie odbierzemy telefonu z informacją o pękniętej rurze i zalanym piętrze. Prawda jest taka, że ubezpieczenie nieruchomości w Polsce nie jest obowiązkowe, dlatego nie zawsze jest na liście priorytetów zarówno najemców jak i właścicieli mieszkań. Sprawdź, dlaczego warto dobrze ubezpieczyć mieszkanie, zanim nastąpi niespodziewany wypadek.

Nie mój dom, nie moje szkody

W miastach, w których znajdują się uczelnie wyższe, większość wynajmujących mieszkania stanowią studenci i to głównie dlatego właściciele decydują się ubezpieczyć swoje nieruchomości. A takie ubezpieczenie, choć nieobowiązkowe, może okazać się nieocenione w sytuacjach, kiedy wskutek awarii w naszej łazience sąsiadowi z niższego piętra woda będzie kapać z sufitu. W przypadku wynajmowanego mieszkania, lokal może ubezpieczyć jego właściciel i jest to ubezpieczenie murów i wyposażenia na wypadek pożaru, wybuchu i innych wypadków losowych. Zazwyczaj dodatkowo właściciele wykupują pakiet zabezpieczający sprzęty i mienie ruchome, które są na wyposażeniu mieszkania, od ryzyka kradzieży z włamaniem lub dewastacji. W podpisywanej z najemcą umowie powinny zostać ustalone warunki ponoszenia odpowiedzialności. Jeśli pęknie rura z przyczyny niezależnej od najemcy, to odszkodowanie za zalanie mieszkania sąsiadowi zostanie wypłacone z polisy właściciela mieszkania, chyba że zostanie ustalone, że to najemca powinien pokryć koszty szkody.

Ogień spali, woda zabierze albo złodziej ukradnie

Lokator, wynajmując od kogoś mieszkanie, może zadbać o ubezpieczenie swoich dóbr. W tym przypadku dobrym rozwiązaniem będzie ubezpieczenie wyposażenia od zdarzeń losowych, kradzieży i włamania. Ubezpieczane są najczęściej telefony, komputery, tablety, sprzęty RTV i AGD, meble, ubrania, biżuteria, rowery, narty czy inny sprzęt turystyczny. Polisa pokrywa szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych, ale także przepięć elektrycznych czy dewastacji. Można również dokupić rozszerzony zakres ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem lub rabunku, stłuczenia elementów szklanych czy powodzi. Pamiętaj, jeśli zgubisz klucze i złodziej wejdzie do mieszkania bez uprzedniego wyważania drzwi albo dostanie się do niego przez uchylone okno lub balkon, nie kwalifikuje się to jako kradzież z włamaniem. Korzystne dla najemcy będzie także wykupienie własnego ubezpieczenia OC w życiu prywatnym na wypadek ewentualnych zniszczeń spowodowanych w mieniu osób trzecich, które powstaną w wyniku użytkowania przez nas mieszkania. Zalanie sąsiadowi mieszkania może wyrządzić niemałe szkody. Taki pakiet zapewnia też ochronę w związku z posiadaniem niepełnoletnich dzieci, niektórych zwierząt domowych i chociażby amatorskim uprawianiem sportu.

Strzeżonego... i tak dalej

Niektóre firmy ubezpieczeniowe idą o krok dalej i proponują właścicielom nieruchomości Ubezpieczenie OC najemcy mieszkania. W ramach takiego rozszerzonego pakietu to ubezpieczyciel ponosi koszty naprawy szkód wyrządzonych nieumyślnie przez najemcę względem osób trzecich. Dzięki ubezpieczeniu OC najemcy ewentualny remont łazienki nie będzie obciążał budżetu ani właściciela, ani najemcy. Warto mieć świadomość ewentualnych kosztów związanych ze zwykłym użytkowaniem mieszkania przez najemców. Jeśli mądrze wybierzesz ubezpieczyciela i pakiet ubezpieczeń odpowiadający Twoim potrzebom, możesz uniknąć wielu nieprzyjemnych i kosztownych sytuacji.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online