Ubezpieczenie mieszkania a jego sprzedaż - co ze składką?

Czy jest możliwość odzyskania nadpłaconej składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, na przykład w przypadku sprzedaży mieszkania/domu?

Tak. W razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie ustalono inaczej, składka podlegająca zwrotowi wypłacana jest w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku o zwrot składki.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia mieszkania lub domu.

OBLICZ SKŁADKĘ

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online