ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Ubezpieczenie mieszkania a jego sprzedaż - co ze składką?

Czy jest możliwość odzyskania nadpłaconej składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, na przykład w przypadku sprzedaży mieszkania/domu?

Tak. W razie rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem okresu ubezpieczenia Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli nie ustalono inaczej, składka podlegająca zwrotowi wypłacana jest w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku o zwrot składki.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą ubezpieczenia mieszkania lub domu.

OBLICZ SKŁADKĘ

Jak oceniasz
serwis axa.pl?