Pomoc Medyczna 24

Pomoc Medyczna 24

Jeśli wykupisz ubezpieczenie domu lub mieszkania, a cena polisy wyniesie więcej niż 100 zł, otrzymasz bez dopłaty składki świadczenie Pomocy Medycznej 24. Niezależnie od tego gdzie jesteś w Polsce: w domu, w pracy czy na wakacjach, Ty i Twoi Bliscy otrzymacie pomoc 24 h na dobę.
Jeśli na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania zachodzi potrzeba wizyty lekarskiej w domu lub placówce medycznej, skontaktuj się z nami. W zakresie świadczeń oferujemy także wizytę pielęgniarki w domu, transport medyczny do placówki medycznej, dostawę leków do domu czy badania diagnostyczne po wypadki.

Zdarzenie ubezpieczeniowe Rodzaj świadczenia Limit / Liczba interwencji
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku na terytorium RP Wizyta lekarza pierwszego kontaktu (domowa lub w placówce medycznej) 500 PLN / 2 razy
Wizyta pielęgniarki 400 PLN / 2 razy
Transport Ubezpieczonego do placówki medycznej na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu 200 PLN / 2 razy
Opieka pielęgniarska po hospitalizacji 48h / 2 razy
Usługa dostawy leków i drobnego sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego 400 PLN / 2 razy
Transport medyczny 2 000 PLN (na wszystkie transporty dla jednego zdarzenia)/ 2 razy
Organizacja procesu rehabilitacji 2 razy
Pomoc psychologa 500 PLN / 1 raz
Organizacja hospitalizacji 1 raz
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka Ubezpieczonego w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku na terytorium RP Wizyta pediatry
(domowa lub w placówce medycznej)
500 PLN / 2 razy
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terytorium RP Badania diagnostyczne 400 PLN / 2 razy
Na życzenie Ubezpieczonego Przekazywanie niezbędnych informacji Bez limitu
Organizacja wizyty u lekarza specjalisty 2 razy
Infolinia medyczna Bez limitu

OBLICZ SKŁADKĘ  lub odwiedź naszego Agenta

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych "Twoje miejsce"

pobierz plik PDF (1 MB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online