Pomoc Medyczna 24

Pomoc Medyczna 24

Jeśli wykupisz ubezpieczenie domu lub mieszkania, a cena polisy wyniesie więcej niż 100 zł, otrzymasz bez dopłaty składki świadczenie Pomocy Medycznej 24. Niezależnie od tego gdzie jesteś w Polsce: w domu, w pracy czy na wakacjach, Ty i Twoi Bliscy otrzymacie pomoc 24 h na dobę.
Jeśli na skutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania zachodzi potrzeba wizyty lekarskiej w domu lub placówce medycznej, skontaktuj się z nami. W zakresie świadczeń oferujemy także wizytę pielęgniarki w domu, transport medyczny do placówki medycznej, dostawę leków do domu czy badania diagnostyczne po wypadki.

Zdarzenie ubezpieczeniowe Rodzaj świadczenia Limit / Liczba interwencji
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku na terytorium RP Wizyta lekarza pierwszego kontaktu (domowa lub w placówce medycznej) 500 PLN / 2 razy
Wizyta pielęgniarki 400 PLN / 2 razy
Transport Ubezpieczonego do placówki medycznej na wizytę u lekarza pierwszego kontaktu 200 PLN / 2 razy
Opieka pielęgniarska po hospitalizacji 48h / 2 razy
Usługa dostawy leków i drobnego sprzętu medyczno – rehabilitacyjnego 400 PLN / 2 razy
Transport medyczny 2 000 PLN (na wszystkie transporty dla jednego zdarzenia)/ 2 razy
Organizacja procesu rehabilitacji 2 razy
Pomoc psychologa 500 PLN / 1 raz
Organizacja hospitalizacji 1 raz
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia dziecka Ubezpieczonego w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku na terytorium RP Wizyta pediatry
(domowa lub w placówce medycznej)
500 PLN / 2 razy
Uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terytorium RP Badania diagnostyczne 400 PLN / 2 razy
Na życzenie Ubezpieczonego Przekazywanie niezbędnych informacji Bez limitu
Organizacja wizyty u lekarza specjalisty 2 razy
Infolinia medyczna Bez limitu

OBLICZ SKŁADKĘ  lub odwiedź naszego Agenta

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkaniowych "Twoje miejsce"

pobierz plik PDF (1 MB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?