Przed czym uchroni Cię ubezpieczenie mieszkania lub domu?

W teorii ubezpieczenie może uchronić nas przed każdym zdarzeniem grożącym zniszczeniem naszego dobytku, czyli nieruchomości i jej wyposażenia. W praktyce jednak warunki polisy są ustalane bardzo szczegółowo - tak, by wysokość składki i potencjalne odszkodowanie były adekwatne do zagrożeń i strat, które mogą wystąpić.

Ubezpieczenie nieruchomości - mieszkania lub domu - może obejmować zarówno mury, jak i wyposażenie. To rozróżnienie jest pierwszym, które powinno nas interesować przy podpisywaniu umowy, ponieważ trzeba mieć świadomość, że ubezpieczenie wyłącznie murów gwarantuje odszkodowanie tylko za ich zniszczenie, ale nie obejmuje strat dotyczących wyposażenia. Z kolei w drugim wypadku ubezpieczenie domu może dotyczyć wyłącznie znajdującego się w nim mienia ruchomego lub elementów stałych, a nie np. zniszczenia konstrukcji budynku czy dachu. Najlepiej zatem ubezpieczyć i jedno, i drugie.

Co chcesz ubezpieczyć?

Aktualnie zakłady ubezpieczeń oferują umowy różnego typu, umożliwiające ubezpieczenie konkretnych elementów naszego majątku, takich jak dzieła sztuki, cenne kolekcje znaczków czy mienie wykorzystywane do działalności gospodarczej.

Dokładne określenie zakresu ubezpieczenia jest ważne, ponieważ pozwala uniknąć przykrych niespodzianek. Przykładowo, jeśli zdecydujemy się ubezpieczyć antyczną komodę, ale nie przechowywaną w niej porcelanę, w razie kradzieży mebla nie zawsze możemy liczyć na odszkodowanie za ewentualnie zniszczenie jego zawartości.

Przed czym chroni polisa?

Z jednej strony musimy ustalić, co konkretnie chcielibyśmy ubezpieczyć, z drugiej natomiast określić zakres ubezpieczenia.

Najczęściej ubezpieczamy dobytek przed kradzieżą, pożarem, zalaniem czy dewastacją lub negatywnymi następstwami pogody, takimi jak np. trąby powietrzne. Na liście standardowych świadczeń znajduje się również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, co oznacza ochronę w przypadku szkód względem osób trzecich (np. zniszczenie mienia sąsiada przez zalanie jego mieszkania).

Sprecyzuj oczekiwania

Ubezpieczenie domu od wspomnianych zdarzeń jest bardzo szczegółowe, ponieważ musimy określić dokładnie, jaki majątek obejmuje i obliczyć jego wartość. Między innymi na tej podstawie określa się wysokość składki oraz odszkodowania. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli ubezpieczamy na przykład nowy sprzęt elektroniczny, odszkodowanie może nie być równe jego cenie, ponieważ suma ubezpieczenia sprzętu często wyznaczana jest na podstawie tzw. limitów określających kwoty ubezpieczenia ruchomości domowych. Trzeba także wziąć pod uwagę, że ubezpieczyciel nie musi objąć ochroną wszystkiego, czego zażądamy. Odmowa może wystąpić na przykład w sytuacji, gdy ryzyko wystąpienia tzw. potencjalnych zdarzeń ubezpieczeniowych (np. kradzieży) jest zbyt wysokie.

Masz wpływ na wysokość składki

Składka ubezpieczeniowa zależy więc nie tylko od wartości majątku, ale również prawdopodobieństwa wystąpienia w nim szkody. Jeśli nasz dom jest wyposażony w profesjonalny system antywłamaniowy możemy liczyć na zniżkę składki, ale jeśli przed kradzieżą chronią wyłącznie zwykłe zamki, musimy liczyć się z możliwością zapłaty standardowej składki. Podobnie w przypadku ubezpieczenia od pożaru - właściciel domu czy mieszkania z kominkiem może liczyć się z większymi opłatami.

Ubezpieczenie domu lub mieszkania to kwestia, którą warto rozważyć bardzo rzetelnie i dokładnie. Koszty ubezpieczenia nie muszą być wysokie (zaczynają się od nawet 60 zł rocznie), a odszkodowanie i spokój ducha na pewno zrekompensują poniesione wydatki.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online