Ubezpieczenie domu w budowie

Wymarzony dom właśnie się buduje? Nie zapomnij o odpowiedniej polisie. Sprawdź, od czego chroni ubezpieczenie domu w budowie i już dziś oblicz składkę za pomocą naszego kalkulatora online.

Ubezpieczenie domu w budowie będzie miało nieco inny zakres, niż zwykłe ubezpieczenie nieruchomości. Podstawową ochroną są objęte szkody powstałe w wyniku zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie domu od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie domu w budowie chroni od szkód powstałych w następstwie zdarzeń losowych, m.in. ognia, pioruna, deszczu nawalnego, śniegu, gradu, silnego wiatru, zalania, osuwania i zapadania się ziemi. Co istotne, ubezpieczyciel odpowie także za szkody wyrządzone w wyniku akcji ratowniczej prowadzonej w związku z wymienionymi wyżej zdarzeniami.

Ubezpieczenie domu: mury czy elementy stałe?

Kupując ubezpieczenie domu w Axa Ubezpieczenia możesz wskazać dokładny przedmiot ubezpieczenia i wybrać spośród trzech podstawowych opcji: tylko mury, tylko elementy stałe lub mury z elementami stałymi. Jeśli zdecydujesz się na ostatni, najszerszy zakres, chronimy dom w budowie wraz z dachem i fundamentami oraz zamontowane na stałe elementy wyposażenia, takie jak instalacje, rynny, okładziny, anteny telewizyjne itd. Elementy stałe możemy dodatkowo ubezpieczyć od kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Ubezpieczenie domu: dodatkowe ryzyka

Ubezpieczenie domu może uwzględniać też ryzyko powodzi – wystarczy, że przy zakupie polisy rozszerzymy zakres ochrony. Jeżeli chodzi o przedmiot ubezpieczenia, to możemy objąć ochroną również elementy na posesji (np. basen, altanę, ogrodzenie), a także materiały i narzędzia budowlane – te ostatnie od ognia i zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku (w obu przypadkach limit odpowiedzialności wynosi 10 tys. zł).

Ubezpieczenie domu: OC inwestycji

To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym czyli za szkody wyrządzone w mieniu osób trzecich. W przypadku polisy dla domu w budowie oferujemy OC życia prywatnego w wersji rozszerzonej o odpowiedzialność za szkody spowodowane przez ekipę budowlaną w miejscu ubezpieczenia w mieniu osób trzecich.

Ubezpieczenie domu w budowie nie tylko dla nowych budynków

Pamiętaj, że za dom w stadium budowy uznaje się nie tylko budynek nowo wznoszony – tak samo zakwalifikowany zostanie dom w rozbudowie lub przebudowie. Za rozpoczęcie budowy przyjmuje się chwilę podjęcia prac przygotowawczych, a za zakończenie – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub dzień faktycznego zamieszkania domu po uzyskaniu wszystkich odbiorów częściowych.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online