Ubezpieczenie mieszkania na niepogodę

Sezon burzowy to dobry czas na ubezpieczenie mieszkania. Na jakie szkody może narazić nas pogoda i jak się przed nimi uchronić?

Ubezpieczenie ubezpieczeniu nierówne

Ubezpieczenie mieszkania najczęściej już w standardowej wersji chroni przed pożarem, wybuchem, uderzeniem pioruna, huraganem, gradem i powodzią. Jednak każde z tych zdarzeń może być inaczej definiowane przez poszczególnych ubezpieczycieli. Jeśli więc planujesz zakup polisy, koniecznie zapoznaj się z tą częścią OWU, w której zawiera się słownik podstawowych pojęć ubezpieczeniowych. A jeśli już masz ubezpieczenie, upewnij się, że zapewniłeś sobie wystarczającą ochronę.

Ubezpieczenie od skutków uderzenia pioruna

Przepięcie wynikające z uderzenia pioruna może narazić nas na nieodwracalne zniszczenie wszystkich urządzeń podłączonych w danym momencie do sieci elektrycznej. Warto zatem zadbać o ubezpieczenie, które obejmuje takie ryzyko. Zwróć szczególną uwagę na to, czy zakres polisy uwzględnia także pośrednie wyładowania – w przeciwnym wypadku, jeżeli piorun nie uderzy bezpośrednio w nasz dom, a jedynie w pobliskie drzewo, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Ubezpieczenie na wichurę

Standardowe ubezpieczenie domu lub mieszkania najczęściej uwzględnia ryzyko strat spowodowanych np. silnym wiatrem, szczególnie zagrażającym mieszkańcom południowej części Polski. Wiatry huraganowe, które w naszym kraju osiągają siłę nawet do dwudziestu kilku metrów na sekundę, zrywają dachy, wyrywają okna i niszczą instalacje elektryczne. Wybierając ubezpieczenie nieruchomości warto sprawdzić, jaka według OWU danego ubezpieczyciela musi być siła wiatru, aby zostało wypłacone odszkodowanie.

Ubezpieczenie mieszkania a opady atmosferyczne

Tu groźny jest nie tylko deszcz nawalny (czyli taki o współczynniku 4, ustalonym przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – choć to także definicja, która może się różnić w zależności od ubezpieczyciela), ale także śnieg i grad. Nawet jeśli masz już ubezpieczenie mieszkania, pamiętaj o tym, aby przed wyjściem z domu szczelnie pozamykać wszystkie okna. Jeżeli otwarte okno lub przeciekający dach przyczynią się do powstania szkody - ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania (również wówczas, gdy dane zdarzenie jest objęte ochroną ubezpieczeniową).

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online