Ubezpieczenie mieszkania online w 4 krokach

Coraz więcej firm ubezpieczeniowych oferuje zakup ubezpieczenia mieszkania online. To możliwe dzięki wygodnym kalkulatorom składki dostępnym na stronach internetowych towarzystw. Jak z nich korzystać? To proste.

1. Podaj dane o nieruchomości

Pierwszym krokiem do zakupu ubezpieczenia mieszkania online jest podanie dokładnych informacji na temat ubezpieczanego majątku. Przede wszystkim należy określić rodzaj nieruchomości i wskazać czy jest to mieszkanie, dom jednorodzinny czy dom w budowie. W zależności od wybranej kategorii kalkulator poprosi nas o podanie większej liczby szczegółów, np. numeru piętra czy roku budowy. Powinniśmy też wskazać dodatkowe zabezpieczenia antywłamaniowe, w które jest wyposażona nieruchomość. Do takich elementów zaliczane są m.in. alarm lokalny, system monitoringowy, drzwi antywłamaniowe lub umowa z agencją ochrony na dozór budynku. Ponadto, w formularzu niezbędnym do zakupu ubezpieczenia mieszkania online znajdują się pytania o kod pocztowy nieruchomości i jej powierzchnię użytkową.

Pamiętaj! Kupując ubezpieczenie mieszkania online, możemy także dokonać cesji polisy na bank – czasami jest to wymagane przez banki przy zaciąganiu kredytu hipotecznego.

Następnie, ubezpieczony jest proszony o wskazanie sposoby użytkowania nieruchomości. W formularzu pojawiają się pytania m.in. o formę własności ubezpieczanego mieszkania online, a także liczbę i rodzaj szkód, jakie wystąpiły w lokalu na przestrzeni ostatnich lat. Standardem jest również pytanie o to, czy w mieszkaniu prowadzona jest działalność gospodarcza.

2. Określ zakres ochrony

Drugim krokiem zakupu ubezpieczenia mieszkania online jest określenie rodzaju zdarzeń, od jakich chcemy być chronieni oraz przedmiotu ubezpieczenia. W przypadku tego ostatniego mamy zazwyczaj do wyboru mury wraz ze stałymi elementami, tylko elementy stałe lub tylko mury oraz ruchomości domowe. Jeśli chodzi o zakres ochrony ubezpieczeniowej możemy wskazać różne ryzyka, np. zdarzenia losowe (takie jak pożar czy silny wiatr), kradzież z włamaniem lub rabunek, powódź, ubezpieczenie szyb i elementów szklanych czy też ryzyka podstawowe (przepięcia elektryczne, dewastacja, szkody mrozowe, ubezpieczenie mienia w garażu/piwnicy).

Na tym etapie możemy zdecydować się także na różnego rodzaju świadczenia dodatkowe, np. Pomoc Medyczną 24 czy assistance domowy. Kolejną opcją proponowaną przy zakupie ubezpieczenia mieszkania online jest polisa OC w życiu prywatnym. Tego rodzaju ubezpieczenie chroni nas przed finansowymi skutkami szkód na mieniu lub zdrowiu osób trzecich, które zostały spowodowane przez nas lub naszych bliskich wskutek czynności życia prywatnego, np. podczas jazdy rowerem. Pamiętajmy też, że kupując ubezpieczenie mieszkania online, podobnie jak w przypadku zakupu polisy przez telefon czy u agenta, musimy określić sumę ubezpieczenia (wartość ubezpieczanego mienia), zakres terytorialny w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz sposób wyceny szkody.

3. Wskaż dane do ubezpieczenia

Po wyborze oferty i wskazaniu sposobu płatności za polisę, kalkulator poprosi nas o podanie danych do ubezpieczenia. Chodzi o informacje, takie jak np. data rozpoczęcia ubezpieczenia, miejscowość, nazwa ulicy, numer domu i numer lokalu. Dodatkowo należy wskazać imię, nazwisko i PESEL ubezpieczającego oraz właściciela lub współwłaściciela, jeśli tacy są, oraz ich dane kontaktowe.

4. Dokonaj płatności

Ostatnim etapem zakupu ubezpieczenia mieszkania online jest potwierdzenie, że wszystkie wcześniej wskazane informacje są prawidłowo uzupełnione – ewentualnie można dokonać korekty danych. Na koniec przechodzimy do płatności za polisę i wybieramy sposób dostarczenia umowy ubezpieczenia.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online