Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie w wariancie Standard zapewnia ochronę Tobie i Twoim bliskim na wypadek wyrządzenia osobie trzeciej szkody (osobowej lub rzeczowej), wynikającej z posiadania i użytkowania nieruchomości (łącznie ze szkodami wodnokanalizacyjnymi), prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, posiadania zwierząt domowych, amatorskiego uprawienia sportu, a także jazdy na rowerze lub na hulajnodze elektrycznej.

W wariancie Premium rozszerzamy odpowiedzialność OC na szkody wyrządzone w wyniku uprawiania sportów motorowodnych, jazdy konnej oraz aktywności sportowej prowadzonej w ramach sekcji i klubów sportowych, a także odpowiedzialność za szkody w wypożyczonym sprzęcie sportowym. 

Ubezpieczenie dostępne jest w jednym z czterech zakresów terytorialnych: na terenie miejsca ubezpieczania, na terytorium Polski, Europy lub świata (z wyłączeniem USA i Kanady).

Właścicielom wynajmującym swoją nieruchomość osobom trzecim oferujemy dodatkowe OC dla mieszkających w nim najemców, na wypadek szkód wyrządzonych w miejscu ubezpieczenia.

Dla właścicieli domu w budowie mamy specjalny wariant – OC Inwestycji, w którym zapewniamy ochronę także w związku z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi osobom trzecim przez firmę budowlaną na terenie budowy Twojego domu.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online