ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status
Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie w wariancie Standard zapewnia ochronę Tobie i Twoim bliskim na wypadek wyrządzenia osobie trzeciej szkody (osobowej lub rzeczowej), wynikającej z posiadania i użytkowania nieruchomości (łącznie ze szkodami wodnokanalizacyjnymi), prowadzenia gospodarstwa domowego, opieki nad niepełnoletnimi dziećmi, posiadania zwierząt domowych (z wyjątkiem psów należących do ras uznanych za agresywne), amatorskiego uprawienia sportu, a także jazdy na rowerze.

W wariancie Premium rozszerzamy odpowiedzialność OC na szkody wyrządzone w wyniku uprawiania sportów motorowodnych, jazdy konnej oraz aktywności sportowej prowadzonej w ramach sekcji i klubów sportowych.

Ubezpieczenie dostępne jest w jednym z czterech zakresów terytorialnych: na terenie miejsca ubezpieczania, na terytorium Polski, Europy lub świata (z wyłączeniem USA i Kanady).

Właścicielom wynajmującym swoją nieruchomość osobom trzecim oferujemy dodatkowe OC dla mieszkających w nim najemców, na wypadek szkód wyrządzonych w miejscu ubezpieczenia.

Dla właścicieli domu w budowie mamy specjalny wariant – OC Inwestycji, w którym zapewniamy ochronę także w związku z ewentualnymi szkodami wyrządzonymi osobom trzecim przez firmę budowlaną na terenie budowy Twojego domu.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?