Budujesz dom? Pamiętaj o ubezpieczeniu

Budowa domu to z reguły inwestycja na całe życie. Przede wszystkim dlatego, że wiąże się z dużymi kosztami - już sam zakup działki to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. Choć w budowę nieruchomości często inwestujemy nasze wszystkie oszczędności, a w wielu przypadkach zaciągamy także kredy hipoteczny, to nadal zapominamy o ubezpieczeniu samej budowy. To bardzo ryzykowne.

Pękanie fundamentów, odpadanie tynków lub elewacji, wybicie szyb czy kradzież materiałów budowlanych - katalog nieoczekiwanych szkód, jakie mogą zdarzyć się w trakcie budowy domu jest bardzo szeroki. Tymczasem nadal niewiele osób jest świadomych, że na wypadek tego typu strat finansowych można się zabezpieczyć – wystarczy odpowiednia polisa.

„Ubezpieczenie domu w budowie jest przeznaczone dla osób, które budują nową nieruchomość bądź też rozbudowują lub przebudowują budynki już istniejące. Tego rodzaju polisa może dotyczyć zarówno lokalu mieszkalnego, jak i garażu, domku letniskowego czy budynków gospodarczych” – mówi Michał Miedziński, ekspert ubezpieczeniowy.

Określ, co ubezpieczasz

Kupując polisę, w pierwszej kolejności powinniśmy określić przedmiot ubezpieczenia. W tym zakresie mamy do wyboru dwa odrębne obszary. Pierwszym z nich są mury, czyli konstrukcja nieruchomości wraz z fundamentami, ścianami i dachem. Drugim obszarem są natomiast elementy stałe. Chodzi o drzwi, okna, wewnętrzne instalacje czy też zabudowę kuchenną oraz armaturę łazienkową.

Abyśmy mogli czuć się w pełni spokojni, w zakresie polisy powinno znaleźć się również ubezpieczenie narzędzi i materiałów budowlanych. Jest to o tyle ważne, że zarówno sprzęt jak i materiały są bardzo drogie, a ich utrata dodatkowo powoduje przestój w pracy, co także wiąże się ze wzrostem kosztów.

Wybierz zakres ochrony

Kolejną ważną kwestią przy wyborze ubezpieczenia jest określenie, od jakich zdarzeń chcemy się ubezpieczyć. Pamiętajmy, że im szerszy zakres ochrony, tym bardziej możemy czuć się bezpieczni. W większości polis standardowy zakres ochrony przewiduje zazwyczaj pokrycie szkód na wypadek zdarzeń losowych, takich jak pożar, zalanie, silny wiatr czy uderzenie pioruna. Warto jednak go rozszerzyć i ubezpieczyć się także na wypadek kradzieży. Niestety nadal bardzo często zdarza się, że z placu budowy znikają okna, grzejniki czy dachówka.

Na wypadek nieoczekiwanych szkód wyrządzonych przez ekipę budowlaną może się przydać również OC inwestycji. Wówczas to ubezpieczyciel poniesie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez firmę zewnętrzną względem osób trzecich.

Oszacuj sumę ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to maksymalna kwota, na jaką zawieramy ubezpieczenie. Składają się na nią sumy, na które ubezpieczamy poszczególne elementy naszej nieruchomości. W przypadku szkody towarzystwo wypłaci nam odszkodowanie w wysokości poniesionej straty, nie przekraczające jednak zadeklarowanej sumy ubezpieczenia. Zadbajmy więc o to, aby suma odpowiadała faktycznej wartości ubezpieczanych elementów.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online