Zakres ochrony naszego ubezpieczenia mieszkania lub domu

Decydując się na zakup mieszkania lub domu musimy zastanowić się nad ochroną swojego dobytku. Jeśli nieruchomość kupujemy na kredyt, to ubezpieczenia mienia wymaga od nas bank. Jeśli jednak spłaciliśmy zobowiązanie i ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, warto je kontynuować. Konsekwencje, jakie przyjdzie nam ponieść za chęć oszczędzenia na ochronie mienia mogą być bardzo dotkliwe. Co ubezpieczyć i jak wybrać najlepszą polisę?

Ubezpieczenie murów

Ubezpieczenie murów daje pewność, że w przypadku szkód powstałych w elementach nośnych budynku, ścianach zewnętrznych, pokryciu, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie. W ramach sumy ubezpieczenia murów ochroną mogą być objęte także elementy stałe, takie jak podłogi, armatura sanitarna, meble kuchenne wykonane na wymiar, instalacje, a nawet elementy zewnętrzne jak chociażby rynny czy kolektory słoneczne zamontowane na dachu. W sytuacji szkody w ubezpieczonym mieniu możesz domagać się odszkodowania. Pieniądze z polisy w standardowym zakresie ochrony przysługują także w przypadku zalania mieszkania, dewastacji czy przepięć. Warto wykupić takie ubezpieczenie ze względu na odnawialną sumę ubezpieczenia oraz brak wkładu własnego. Oprócz tego, że ubezpieczyciel bierze odpowiedzialność nie tylko za same mury, ale także za stałe elementy, oferuje również wysokie limity na poszczególne zdarzenia losowe oraz jedną sumę ubezpieczenia mieszkania lub domu wraz z budynkami i obiektami na posesji.

Ubezpieczenie wyposażenia

Obejmuje nie tylko stałe, ale również ruchome elementy wyposażenia domu oraz pokrywa szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych, takich jak np. pożar, zalanie, przepięcia czy dewastacje. Możesz za dodatkową opłatą rozszerzyć pakiet usług o pokrycie szkód związanych z kradzieżą z włamaniem lub rabunkiem, stłuczeniem elementów szklanych i powodzią. Jeśli zdecydujesz się na sumę ubezpieczenia wynoszącą minimum 20 tys. zł, otrzymasz dodatkowo ubezpieczenie bagażu w podróży, mienia w trakcie przeprowadzki oraz zwrot kosztów transportu i przechowywania mienia podczas ewentualnej szkody.

Pakiety dodatkowe

Dokupując dodatkowo ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej przysługuje Ci ochrona w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Chodzi o użytkowanie nieruchomości i związane z tym ewentualne szkody np.: wodno–kanalizacyjne. Szkody związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, opieką nad niepełnoletnimi dziećmi, posiadaniem zwierząt (z wyjątkiem psów uznawanych za agresywne) są objęte ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym Jeśli jadąc na rowerze wyrządzisz szkodę osobową lub rzeczową osobie trzeciej, OC pokryje straty czy koszty leczenia, tak samo jak w przypadku szkody w wyniku amatorskiego uprawiania sportów. Pakietem ubezpieczenia w życiu prywatnym są objęte wszystkie osoby zamieszkujące ubezpieczoną nieruchomość. Można wybrać dwa warianty: OC Standard lub OC Premium. Oba warianty OC mogą obowiązywać nie tylko na terytorium kraju czy ubezpieczanej nieruchomości, ale także w Europie czy na świecie (z wyłączeniem USA i Kanady). Dodatkową opcją jest ubezpieczenie Assistance, którym objęte są usługi interwencji ślusarzy, elektryków, hydraulików, szklarzy czy specjalistów od sprzętu RTV i AGD oraz pokrycie kosztów związanych z pobytem hotelu, wynajmem mieszkania, oraz transportem do hotelu i transportem mienia oraz ewentualnego nadzoru terenu. Do każdej polisy powyżej 100 zł dodajemy bez dopłaty składki 14 różnych świadczeń w ramach ryzyka Pomoc Medyczna 24, które przysługują zarówno Tobie jak i wszystkim, z którymi wspólnie zamieszkujesz. Świadczenia te obejmują przypadki nagłego zachorowania lub uszkodzenia ciała na terenie całego kraju.

Zakup dodatkowych ofert przysługuje zarówno klientom wykupującym ubezpieczenie obejmujące mury, wyposażenie jak i pakiet tych dwóch ubezpieczeń. Jeśli nie wiesz, jaki wariant będzie najlepszy dla Ciebie, sprawdź naszą ofertę.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online