Huragan uszkodził Ci dom? 4 kroki do szybkiego odszkodowania

Od kilku lat nad Polską przechodzą liczne wichury. W wielu miejscach huragan zrywa dachy z domów i budynków gospodarczych. Mieszkańcy, którzy ponieśli straty powinni więc jak najszybciej zgłosić szkody ubezpieczycielowi. Jak to zrobić? – podpowiada Michał Miedziński, ekspert ubezpieczeniowy.

Obowiązek zgłoszenia szkody majątkowej ciąży na właścicielu polisy, dlatego niezwłocznie, po wystąpieniu zdarzenia, ubezpieczony powinien skontaktować się z ubezpieczycielem i poinformować o tym, co się stało. Jak uniknąć błędów przy zgłaszaniu szkody?

Nie zwlekaj ze zgłoszeniem szkody

Przy zgłaszaniu szkody mieszkaniowej najważniejszy jest czas. Ten zazwyczaj wynosi od 2 do 7 dni od daty zdarzenia. Pamiętajmy jednak, że szkoda może powiększać się w czasie, dlatego nie można zwlekać z powiadomieniem ubezpieczyciela. Zgłosić szkodę najczęściej możemy na kilka sposobów: telefonicznie, e-mailowo, faksem lub pisemnie na adres siedziby ubezpieczyciela. W zgłoszeniu powinniśmy podać numer polisy, dokładne okoliczności powstania szkody, w tym datę i godzinę (o ile jest to możliwe), informację o szacunkowej wartości poniesionych strat oraz dane adresowe jednostki policji, straży pożarnej lub zarządcy budynku, jeśli interweniowali oni w miejscu zdarzenia.

Zabezpiecz mieszkanie przed dalszą szkodą

Wielu poszkodowanych ma wątpliwość, czy może podjąć działania mające na celu ochronę mienia po szkodzie przed wizytą rzeczoznawcy. Otóż nie tylko możemy, ale nawet powinniśmy to zrobić, ponieważ w momencie wystąpienia zdarzenia, przede wszystkim trzeba zabezpieczyć mieszkanie przed dalszymi szkodami. Jeśli zerwane zostało pokrycie dachu, okryjmy go folią lub plandeką tak, aby szkoda nie zwiększyła się poprzez np. zalanie. Możemy w tym celu poprosić o pomoc np. służby interwencyjne. Wszelkie ślady czy zniszczenia i tak będą widoczne dla rzeczoznawcy.

Umów spotkanie z rzeczoznawcą

Informując ubezpieczyciela o rodzaju szkody, otrzymamy od niego wskazówki, co do dalszych kroków postępowania, których warto dokładnie przestrzegać. Następnie skontaktuje się z nami rzeczoznawca w celu ustalenia dokładnego terminu oględzin mieszkania. W trakcie wizyty rzeczoznawca sporządza protokół wraz z dokładnym opisem i dokumentacją fotograficzną szkody. Pod protokołem podpisuje się poszkodowany. Najlepiej więc, jeśli w spotkaniu uczestniczy ubezpieczony lub osoba przez niego upoważniona.

Przygotuj odpowiednie dokumenty

Rzeczoznawca w trakcie oględzin mieszkania może poprosić poszkodowanego o przekazanie kompletu dokumentów niezbędnych do wyceny szkody. Najlepiej wcześniej przygotować oryginały lub kopie takich dokumentów jak: wypełniony druk zgłoszenia szkody mieszkaniowej, dokument potwierdzający prawo do lokalu np. akt własności lub umowa najmu, wykaz zniszczonych ruchomości domowych z datami ich nabycia i w miarę możliwości potwierdzeniami zakupu, protokół straży pożarnej lub innych służb ratowniczych, jeśli ich interwencje miały miejsce.

Po zebraniu wszelkich dokumentów ubezpieczyciel ma 30 dni na wydanie decyzji o wypłacie odszkodowania. Najczęściej jednak taka decyzja podejmowana jest znacznie szybciej. Pamiętajmy, że odszkodowanie obejmuje tylko te zdarzenia, które są objęte ochroną zgodnie z zakresem wskazanym w polisie. Zatem, aby uniknąć przykrych niespodzianek, warto szczegółowo zapoznać się z treścią polisy i Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online