ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status
Zamów bezpłatny kontakt

Podajesz numer telefonu i zgadzasz się na otrzymywanie smsów z informacjami handlowymi od AXA. Jeżeli nie chcesz ich otrzymywać, odznacz pole poniżej.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez AXA Życie T.U. S.A. i AXA Polska S.A., z siedzibami w Warszawie przy ul. Chłodnej 51, oraz na udostępnianie tych danych innym podmiotom grupy AXA w celach marketingowych i statystycznych.

Ważne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych...
Zamknij

Do podmiotów Grupy AXA należą: AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., AXA Polska S.A., AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - z siedzibami w Warszawie (00-867) przy ul. Chłodnej 51.

Udostępnienie danych osobowych wymienionym podmiotom jest dobrowolne. Udostępnienie odbywa się wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji czynności objętych zgodami. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do: wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania tych danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.


Ochrona z Plusem – Pakiet Medycyna bez granic – Best DoctorsO produkcie

Ochrona z Plusem – Pakiet Medycyna bez granic – Best Doctors® to ubezpieczenie życia i zdrowia, które zapewni Ci profesjonalną opiekę medyczną na całym świecie w razie poważnego stanu chorobowego takiego jak:

 • ­   nowotwór,
 • ­   przeszczep szpiku kostnego,
 • ­   przeszczep narządów,
 • ­   wszczepienie by-passów,
 • ­   operacja naprawcza zastawki serca lub
 • ­   zabiegi neurochirurgiczne.

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

 • poważnych stanów chorobowych zdiagnozowanych, rozpoznanych lub leczonych oraz których objawy zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono w okresie 10 lat przed dniem rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej oraz
 • poważnych stanów chorobowych spowodowanych chorobą zdiagnozowaną, rozpoznaną lub leczoną lub której objawy zdiagnozowano, rozpoznano lub leczono w okresie 10 lat poprzedzających rozpoczęcie ochrony, o którą Towarzystwo zapytywało w oświadczeniu medycznym.

Ochroną ubezpieczeniową możesz być objęty nawet do 85. roku życia.

Dlaczego warto?

 • Oferujemy Ci dostęp do wysokiej klasy specjalistów, którzy pomogą Ci powrócić do zdrowia.
 • Pokrywamy koszty leczenia za granicą nawet do 2 mln euro.
 • Zorganizujemy i pokryjemy koszty przygotowania raportu na temat Twojego stanu zdrowia.

Druga opinia medyczna to opracowana przez zagranicznego eksperta medycznego opinia, dotycząca postawionej Ci diagnozy, zawierająca propozycje dalszego  leczenia. Opinia zostanie przygotowana w języku polskim.

 • Przygotujemy dla Ciebie miejsce w zagranicznej placówce medycznej i zorganizujemy cały proces leczenia:
  • podróż, transport medyczny i zakwaterowanie (również dla osoby towarzyszącej lub dawcy organu),
  • pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji i pełna opieka po niej,
  • podróż do domu,
  • zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju,

Dodatkowo otrzymasz wypłatę świadczenia pieniężnego za każdy dzień pobytu w szpitalu. Zyskasz możliwość leczenia w renomowanej placówce za granicą,  dobranej w oparciu o analizę Twojego przypadku.

 • Po zakończeniu leczenia za granicą możesz skorzystać z usług ambulatoryjnych w Polsce – bezgotówkowo lub na zasadzie refundacji. W ramach limitu wynoszącego 50 000 zł możesz m.in. wykonywać badania laboratoryjne, biopsje, korzystać z RTG, USG czy tomografu. Do Twojej dyspozycji są również lekarze specjaliści i rehabilitanci.
Jak oceniasz
serwis axa.pl?