ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Plan Elastyczny PremiaFormularze i dokumenty

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny Premia

pobierz plik PDF (275 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (100 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

pobierz plik PDF (101 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (101 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego trwałego uszczerbku Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (104 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (102 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (103 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (140 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny)

pobierz plik PDF (184 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający)

pobierz plik PDF (173 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP)

pobierz plik PDF (184 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu

pobierz plik PDF (107 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (151 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy

pobierz plik PDF (105 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego uzyskania Drugiej Opinii Medycznej

pobierz plik PDF (135 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego świadczeń medycznych i opiekuńczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku AXA MEDI

pobierz plik PDF (174 KB)

Regulaminy

Regulamin świadczenia usług assistance AXA 24

pobierz plik PDF (130 KB)

Regulamin promocji „Ochrona za mniej”

pobierz plik PDF (60 KB)

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

pobierz plik PDF (233 KB)

Tabele

Tabela opłat i limitów do indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny

pobierz plik PDF (60 KB)

Tabela uszczerbków

pobierz plik PDF (219 KB)

Wykazy

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planu Elastycznego Premia

pobierz plik PDF (70 KB)

Formularz AML i Rezydencji Podatkowej

Dodatkowe oświadczenia klienta stosowane w ubezpieczeniach ochronnych oraz inwestycyjnych w stosunku do Klienta będącego osobą prawną jako załącznik do: wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.Wypełnienie sekcji „Rezydencja podatkowa” jest obowiązkowe jeśli Klient będący osobą prawną kupuję ubezpieczenie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).”

pobierz plik PDF (82 KB)

Formularz Rezydencji Beneficjenta Rzeczywistego

Formularz wymagany w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) jako załącznik do Formularza AML i rezydencji podatkowej jeśli klient będący osobą prawną oznaczy w sekcji „Rezydencja podatkowa” status nr 2 (FATCA) lub oświadczy, iż posiada status „Pasywny NFE” (CRS)”.

pobierz plik PDF (58 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?