ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Plan Elastyczny PremiaInwestowanie środków

Plan Elastyczny Premia to ubezpieczenie ochronne z możliwością inwestowania pieniędzy w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK). Wybierając go miej na uwadze Twoje cele w dłuższym, min. 10-letnim horyzoncie czasowym. Pamiętaj, że określony horyzont inwestycyjny produktu wiąże się z pewnymi zasadami:

  • ubezpieczenie nie działa jak konto oszczędnościowe czy lokata i wymaga regularnych wpłat;
  • jeśli będziesz chciał wypłacić pieniądze wcześniej niż przed upływem rekomendowanego czasu trwania inwestycji, musisz liczyć się z utratą części środków z tytułu opłat (sprawdź w Tabeli Opłat i Limitów , którą otrzymałeś w momencie podpisywania umowy).

W ramach Planu Elastycznego Premia otrzymujesz dostęp do wyselekcjonowanej oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK). Masz możliwość samodzielnego wyboru funduszy spośród pełnego lub podstawowego zakresu UFK. Zakres podstawowy obejmuje wyłącznie portfele modelowe i polecany jest zwłaszcza osobom, które nie mają doświadczenia w inwestowaniu, podczas gdy w zakresie pełnym znajduje się cała paleta funduszy oferowanych przez AXA w ramach tego produktu.

Plan Elastyczny Premia to także dodatkowe pieniądze w postaci premii refundacyjnej zwiększającej wartość rachunku podstawowego. Wysokość premii jest niezależna od wyniku ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Pieniądze te będą mogły podwyższyć wartość Twojej inwestycji.

Dzięki dostępowi do konta on-line: 

  • na bieżąco zarządzasz środkami wpłacanymi do AXA i za pośrednictwem konta składasz dyspozycje alokacji i konwersji,
  • śledzisz historie wykonywanych operacji i złożonych zleceń,
  • masz podgląd do informacji o sumie ubezpieczenia, wysokości składki i częstotliwości opłacania składek,
  • monitorujesz sumę wpłacanych składek,
  • zmieniasz lub ustanawiasz nowych uposażonych,
  • komunikujesz się z AXA.

Cel i zasady funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych są opisane w Ogólnych warunkach indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny Premia (OWU), w Regulaminach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz Podstawowych informacjach o umowie dostępnych na www.axa.pl. Ze środków zgromadzonych przez Ubezpieczającego AXA pobiera opłaty określone w OWU oraz Tabeli opłat i limitów. Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania wyniku inwestycyjnego.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?