Plan ElastycznyFormularze i dokumenty

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny

pobierz plik PDF (332 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (108 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

pobierz plik PDF (108 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek trwałego uszczerbku Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (110 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego trwałego uszczerbku Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (110 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (110 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez drugiego rodzica

pobierz plik PDF (110 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (144 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny)

pobierz plik PDF (184 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający)

pobierz plik PDF (173 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant VIP)

pobierz plik PDF (184 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu

pobierz plik PDF (116 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (163 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy

pobierz plik PDF (114 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego uzyskania Drugiej Opinii Medycznej

pobierz plik PDF (138 KB)

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych do umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi

pobierz plik PDF (163 KB)

Tabela opłat i limitów do indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Plan Elastyczny

pobierz plik PDF (68 KB)

Tabela uszczerbków

pobierz plik PDF (219 KB)

Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych do Planu Elastycznego.

pobierz plik PDF (69 KB)

FORMULARZ REZYDENCJI PODATKOWEJ

Formularz właściwy dla osób fizycznych w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi; wymagany jest jako załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jeśli na wniosku nie występowało pytanie o rezydencję podatkową, oraz w celu aktualizacji danych o rezydencji podatkowej.

pobierz plik PDF (50 KB)

FORMULARZ AML i REZYDENCJI PODATKOWEJ

Dodatkowe oświadczenia klienta stosowane w ubezpieczeniach ochronnych oraz inwestycyjnych w stosunku do Klienta będącego osobą prawną jako załącznik do: wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.Wypełnienie sekcji „Rezydencja podatkowa” jest obowiązkowe jeśli Klient będący osobą prawną kupuję ubezpieczenie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).”

pobierz plik PDF (50 KB)

FORMULARZ REZYDENCJI BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO

Formularz wymagany w produktach z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) jako załącznik do Formularza AML i rezydencji podatkowej jeśli klient będący osobą prawną oznaczy w sekcji „Rezydencja podatkowa” status nr 2 (FATCA) lub oświadczy, iż posiada status „Pasywny NFE” (CRS)”.

pobierz plik PDF (58 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?