Plan ElastycznyUmowy dodatkowe

Umowa dodatkowa jest rozszerzeniem zakresu ubezpieczenia wynikającego z umowy głównej. Korzystając z niej możesz dodatkowo zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę.

Umowy dodatkowe do Planu Elastycznego obejmują m.in. następujące zdarzenia: 

  • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego,
  • trwały uszczerbek w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • poważny trwały uszczerbek w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • osierocenie dziecka (w tym w następstwie nieszczęśliwego wypadku),
  • poważne zachorowanie (np. nowotwór, udar, zawał),
  • kompleksowe leczenie nowotworu w ramach umowy Pomoc na Raka
  • pobyt w szpitalu,
  • operacja medyczna,
  • niezdolność do pracy gwarantująca przejęcie opłacania składek.

Możesz również skorzystać z Drugiej Opinii Medycznej, dzięki której ekspert medyczny zweryfikuje Twoją diagnozę, a AXA za pośrednictwem partnera medycznego zapewni Ci pomoc w planowaniu lub w organizacji zaleconego leczenia.

W razie nieszczęśliwego wypadku będziesz potrzebować wsparcia w powrocie do zdrowia. Dzięki AXA MEDI skorzystasz ze świadczeń medycznych i opiekuńczych – to realna i szybka pomoc, którą zorganizujemy dla Ciebie i opłacimy, bez zbędnego czekania na formalności.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?