Plan Ochronny AXA Formularze i dokumenty

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie Plan Ochronny AXA wraz z tabelą limitów

pobierz plik PDF (163 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (110 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

pobierz plik PDF (111 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (111 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego terminowego na wypadek śmierci Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (103 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (157 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek pobytu Ubezpieczonego w szpitalu

pobierz plik PDF (120 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek operacji medycznej Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (164 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek uszczerbku lub uszkodzenia ciała Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (105 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant pełny)

pobierz plik PDF (239 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek rozpoznania nowotworu u Ubezpieczonego – Pomoc na Raka (wariant uzupełniający)

pobierz plik PDF (241 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (113 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek osierocenia dziecka przez Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (115 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego przejęcia opłacania składek na wypadek niezdolności Ubezpieczonego do pracy

pobierz plik PDF (117 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego uzyskania Drugiej Opinii Medycznej

pobierz plik PDF (148 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego świadczeń medycznych i opiekuńczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku AXA MEDI

pobierz plik PDF (177 KB)

REGULAMINY

Regulaminy świadczenia usług Assistance AXA 24

pobierz plik PDF (149 KB)

TABELE

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała Ubezpieczonego

pobierz plik PDF (110 KB)

FORMULARZ AML I REZYDENCJI PODATKOWEJ

Dodatkowe oświadczenia klienta. Stosowany w ubezpieczeniach ochronnych oraz inwestycyjnych w stosunku do Klienta będącego osobą prawną jako załącznik do: wniosku o wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (wypłata wartości wykupu), wniosku o odstąpienie od umowy ubezpieczenia oraz wniosku o wypłatę: wartości podstawowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – częściowej, wartości dodatkowej polisy – całkowitej.Wypełnienie sekcji „Rezydencja podatkowa” jest obowiązkowe jeśli Klient będący osobą prawną kupuję ubezpieczenie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK).”

pobierz plik PDF (87 KB)

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Zgłoś przez Internet: Wypełnij formularz lub pobierz i wypełnij wniosek z Centrum Klienta, w sekcji Polisy indywidualne.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online