Plan Ochronny AXA Umowy dodatkowe

Celem umowy dodatkowej jest rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w umowie podstawowej w taki sposób, aby jak najlepiej dopasować je do Twoich potrzeb. Decydując się na ubezpieczenie Plan Ochronny AXA możesz zabezpieczyć się dodatkowo m.in. na wypadek: 

 • śmierci (również w formie ubezpieczenia terminowego),
 • śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego,
 • uszczerbku lub uszkodzenia ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • osierocenia dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub z innej przyczyny,
 • poważnego zachorowania (np. nowotwór, udar, zawał),
 • pobytu w szpitalu,
 • operacji medycznej,
 • niezdolności do pracy z gwarancją przejęcia opłacania składek.

Ponadto w ramach ubezpieczenia AXA MEDI, które obejmuje takie zdarzenia jak np. pęknięcia i złamania kości, urazy kręgosłupa i głowy czy zwichnięcia lub skręcenia stawu, możesz skorzystać z przydatnych usług medycznych dzięki którym szybciej powrócisz do lepszej sprawności. AXA MEDI zapewnia m.in.: 

 • konsultacje lekarzy specjalistów (np. ortopeda, kardiolog, chirurg)
 • rehabilitację
 • pomoc w dostępie do sprzętu rehabilitacyjnego
 • dostęp do badań: USG, RTG, laboratoryjne.

Z kolei umowa dodatkowa uzyskania Drugiej Opinii Medycznej zapewnia Ci weryfikację diagnozy przez eksperta medycznego oraz pomoc w planowaniu lub organizacji zaleconego leczenia.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online