Ubezpieczenie na życie z leczeniem za granicą Medycyna bez Granic Świadczenia i limity

 medycyna bez granic

Szybka diagnoza

To dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych. W przypadku podejrzenia poważnego stanu chorobowego możesz otrzymać pomoc w uzyskaniu diagnozy w kraju.

Druga opinia medyczna

Druga opinia medyczna to opracowana przez zagranicznego eksperta medycznego opinia, dotycząca Twojej diagnozy, zawierająca propozycję dalszego leczenia. Opinia zostanie przygotowana w języku polskim.

Opieka medyczna za granicą

Zorganizujemy miejsce w placówce medycznej za granicą oraz cały proces leczenia:

  • podróż, transport medyczny i zakwaterowanie (również dla osoby towarzyszącej lub dawcy organu),
  • pobyt w szpitalu, przeprowadzenie operacji i opiekę po niej,
  • podróż do domu,
  • zwrot kosztów leków zakupionych po powrocie do kraju, jeżeli nie zostały one pokryte przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dodatkowo otrzymasz wypłatę świadczenia pieniężnego za każdy dzień pobytu w szpitalu.

Opieka kontrolna po leczeniu za granicą

Po leczeniu za granicą, otrzymasz wytyczne od swojego lekarza prowadzącego, jak kontrolować stan zdrowia, np. jakie badania i kiedy przeprowadzać, jakie leki przyjmować. Sam zdecydujesz, czy kontrolę chcesz realizować za granicą, czy w Polsce. Jeśli wybierzesz Polskę, to zwrócimy Ci koszty realizacji zaleceń pokontrolnych. Jeśli kontrola będzie realizowana za granicą, to w ramach ubezpieczenia zorganizujemy ją i pokryjemy jej koszty.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online