Zamów bezpłatny kontakt

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym otrzymywanie ofert, zgodnie z poniższym wyborem:

Kanały komunikacji:


Ubezpieczenie na życie z telekonsultacjami medycznymi

O produkcie

Ubezpieczenie na życie z telekonsultacjami medycznymi to ubezpieczenie życia i zdrowia, które w zależności od wybranej formy umożliwia ubezpieczonemu lub także jego współmałżonkowi albo partnerowi oraz dzieciom skorzystanie z konsultacji z lekarzami wybranych specjalizacji przez czat, wideoczat lub telefon.

Ubezpieczenie obejmuje:
1) śmierć ubezpieczonego w czasie udzielania ochrony ubezpieczeniowej
oraz
2) sytuację, w której istnieje uzasadniona potrzeba medyczna, skorzystania przez osobę objętą ochroną z konsultacji z lekarzem: internistą, alergologiem, dermatologiem, diabetologiem, endokrynologiem, ginekologiem, kardiologiem, onkologiem, wenerologiem, a w przypadku formy rodzinnej również z pediatrą – w takim przypadku udostępnimy możliwość telekonsultacji i pokryjemy jej koszty.

Liczba telekonsultacji nie jest limitowana.

Umowę ubezpieczenia można zawrzeć w dwóch formach: indywidualnej i ro­dzinnej.

  • W formie indywidualnej ochroną obejmujemy życie i zdrowie ubezpieczonego.
  • W formie rodzinnej, w ramach jednej składki, ochroną obejmujemy życie i zdro­wie ubezpieczonego oraz zdrowie jego współmałżonka albo partnera oraz wszystkie zgłoszone nam dzieci do 25. roku życia.

 

Oblicz składkę

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online