Ubezpieczenie szkolne Dlaczego warto

ubezpieczenie oc na życie szkoła

 • Jeżeli w trakcie umowy dojdzie w następstwie nieszczęśliwego wypadku ( w tym komunikacyjnego), udaru mózgu lub zawału serca, do śmierci Ubezpieczonego, to osoba uprawniona otrzyma wypłatę świadczenia. Nawet jeżeli śmierć nastąpi w ciągu 2 lat od tego zdarzenia. 
 • Odpowiadamy za uszkodzenia ciała Ubezpieczonego będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. Świadczenie zostanie wypłacone w wysokości stanowiącej procent sumy ubezpieczenia. Ustalamy go na podstawie dokumentacji medycznej i OWU. Jeżeli dojdzie do kilku uszkodzeń ciała zsumujemy procenty.
  Jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku, jaki miał miejsce w trakcie trwania naszej ochrony, Ubezpieczony rozpoczął pobyt w szpitalu w celu leczenia jego skutków, wówczas wypłacimy Ubezpieczonemu świadczenie. Wypłacimy je za każdy dzień (24h) pobytu Ubezpieczonego w szpitalu, w wysokości określonej na polisie.
 • Jeśli w trakcie trwania naszej ochrony Ubezpieczony rozpoczął pobyt w szpitalu w celu leczenia z powodu innego niż następstwo nieszczęśliwego wypadku, wówczas wypłacimy jednorazowe świadczenie. Warunkiem do wypłaty jest, aby pobyt trwał nieprzerwanie 5 dni (1 dzień = 24h)
 • Zwracamy koszty związane z leczeniem i rehabilitacją Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 • Zwracamy koszt nabycia protez, nabycia lub wypożyczenia innych środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
 •  Jeśli w następstwie nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce w trakcie trwania naszej ochrony, zmarł rodzic Ubezpieczonego, a śmierć nastąpiła w ciągu 2 lat od tego zdarzenia, wówczas wypłacimy Ubezpieczonemu świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej na polisie.
 •  Jeśli w trakcie trwania naszej ochrony po raz pierwszy zdiagnozowano u Ubezpieczonego poważne zachorowanie, wówczas wypłacimy świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia określonej na polisie. Jedną z chorób za które przysługuje świadczenie jest COVID-19.
 • Ochrona Ubezpieczonego na wypadek ukąszenia przez kleszcza. Pokrywamy koszt wizyty lekarskiej, organizujemy i pokrywamy koszt badania kleszcza pod kątem nosicielstwa patogenów oraz refundujemy koszt antybiotykoterapii.
 • Możliwość rozszerzenia ochrony o Hejt w Internecie oraz OC w życiu prywatnym.
Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online