Aktywność


się opłaca

Promocja Zdrowa premia

W ramach promocji Zdrowa premia za systematyczną aktywność fizyczną, monitorowaną w aplikacji Steppie dla AXA, możesz otrzymać cash-back, czyli zwrot części składki z tytułu nowo zawartej umowy ubezpieczenia w AXA. Nawet do 15%!

Co zrobić, aby otrzymywać zwrot części składki (cash-back)?

  • Zapoznaj się z regulaminem promocji Zdrowa premia dostępnym na www.axa.pl/zdrowapremia.
  • Zawrzyj umowę ubezpieczenia, objętą promocją Zdrowa premia i złóż wniosek o udział w promocji od ... do ...
  • Wskaż osobę, która zostanie objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia. Osoba ta będzie użytkownikiem aplikacji Steppie dla AXA. Jeśli to Ty będziesz objęty ochroną, Ty będziesz korzystać z aplikacji.
  • Wskaż rachunek bankowy do zwrotu części składki w ramach promocji.

Regulamin promocji Zdrowa premia

Jak korzystać z aplikacji i dostawać cash-back?

1. Zainstaluj (jeśli to Ty jesteś objęty ochroną) na swoim telefonie aplikację Steppie dla AXA i w czasie rejestracji wpisz numer polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia. O szczegółach dotyczących rejestracji w aplikacji zostaniesz poinformowany mailowo lub SMSem od Steppie.

2. Regularnie chodź, biegaj lub jeździj na rowerze i miej przy sobie telefon (lub specjalny zegarek sportowy typu „smartwatch”) z aplikacją Steppie dla AXA. Jeśli to nie Ty jesteś objęty ochroną ubezpieczeniową, odnosi się to do osoby chronionej ubezpieczeniem.

3. W aplikacji Steppie dla AXA obserwuj swoje postępy, monitoruj wyniki i sprawdzaj symulację zwrotu części składki.

4. Co dwa tygodnie Twoja aktywność zostanie podsumowana kategorią Steppie, od której zależy wysokość cash-back.

5. Oczekuj zwrotu części składki na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

6. Ciesz się korzyściami płynącymi z aktywności fizycznej.

Jak aplikacja nalicza punkty i przyznaje kategorie?

Kategorie nadajemy w cyklach 2-tygodniowych na podstawie średniej dziennej zdobytych punktów.

Przykład wyliczenia cash-back

Maria opłaca składkę do 7-go dnia każdego miesiąca. Jest jednocześnie ubezpieczającym i osobą objętą ochroną ubezpieczeniową, czyli użytkownikiem aplikacji Steppie dla AXA. Zarejestrowała się w aplikacji Steppie dla AXA i rozpoczęła korzystanie z promocji 4 września i wystartowała z pozycji hobbysty. Jej pierwszy cykl aktywności w ramach promocji przypada od 1 do 14 września. Jeśli w tym czasie zdobędzie średnio powyżej 4 punktów dziennie, od 15 września awansuje do kategorii amator. Drugi 2-tygodniowy cykl aktywności Marii przypada od 15 do 30 września. Będąc amatorem, na początku kolejnego miesiąca kalendarzowego może:

  1. awansować do kolejnej kategorii zawodowiec, jeśli w tym czasie osiągnie średnio min. 7 punktów dziennie
  2. pozostać w dotychczasowej kategorii amator, jeśli w tym czasie osiągnie średnio od 4 do 6,99 punktów dziennie
  3. spaść do kategorii hobbysta, jeśli w tym czasie osiągnie średnio poniżej 4 punktów dziennie

Po zakończeniu drugiego 2-tygodniowego cyklu aktywności Marii sprawdzamy, do jakiej kategorii przeszła na początku kolejnego miesiąca kalendarzowego i wyliczamy jej cash-back.

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online