Formularz zgłoszenia szkody

Data i miejsce zdarzenia
Dane osoby zgłaszającej
Dane poszkodowanego
Dane ubezpieczonego / sprawcy
Opis okoliczności zdarzenia

np. zdjęcia, protokół, notatka ze zdarzenia, oświadczenia stron, dowód rejestracyjny, dokument potwierdzający własność, protokół serwisu, oferta naprawy, etc. (maksymalny rozmiar wszystkich załączników 20 MB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online