Ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia techniczneFormularze i dokumenty

Formularze i dokumenty

Warunki ubezpieczenia maszyn i urządzeń budowlanych od uszkodzeń [PDF, 133KB]

Warunki ubezpieczenia urządzeń elektronicznych od uszkodzeń i awarii [PDF, 138KB]

Warunki ubezpieczenia wszystkich ryzyk montażu [PDF, 149KB]

Warunki ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowy [PDF, 142KB]

Warunki ubezpieczenia maszyn od awarii [PDF, 136KB]

Warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk [PDF, 154KB]

Warunki ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych [PDF, 144KB]

Warunki ubezpieczenia casco pojazdów szynowych [PDF, 143KB]

Warunki ubezpieczenia biur od ryzyk wszystkich z włączeniem szkód wewnętrznych w sprzęcie elektronicznym [PDF, 155KB]

Pakietowe warunki ubezpieczenia mienia [PDF, 168KB]

Jak oceniasz
serwis axa.pl?