ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Ubezpieczenia komunikacyjne dla flot samochodowych Formularze i dokumenty

Szczególne warunki ubezpieczenia AXA Car Assistance

pobierz plik PDF (171 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

pobierz plik PDF (122 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

pobierz plik PDF (112 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie autocasco

pobierz plik PDF (172 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia - Ubezpieczenie AXA Truck Assistance

pobierz plik PDF (200 KB)
Jak oceniasz
serwis axa.pl?