Grupowe ubezpieczenie wypadkowe Klasowy Wybór AXA Formularze i dokumenty

Formularze i dokumenty

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowo - wychowawczych Klasowy Wybór AXA [PDF, 174KB]

DOKUMENTY OBSŁUGOWE

Wniosek o wypłatę świadczenia [PDF, 52KB]

Wniosek o wypłatę świadczenia Librus [PDF, 54KB]

Oświadczenie o objęciu ochroną ubezpieczeniową [PDF, 27KB]

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online