Ochrona z PlusemFormularze i dokumenty

Grupowe ubezpieczenie na życie Ochrona z plusem (grupy od 3 do 20 osób)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia


Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem o indeksie GNOW/14/03/01

pobierz plik PDF (1 MB)

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa Ubezpieczonego w następstwie NW

pobierz plik PDF (107 KB)

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa współmałżonka lub partnera w następstwie NW

pobierz plik PDF (110 KB)

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczonego w następstwie NW

pobierz plik PDF (110 KB)

Tabele


Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała Ubezpieczonego, współmałżonka lub partnera

pobierz plik PDF (119 KB)

Tabela uszczerbków lub uszkodzeń ciała dziecka

pobierz plik PDF (117 KB)

Tabela operacji medycznych

pobierz plik PDF (105 KB)

Tabela opłat i limitów

pobierz plik PDF (61 KB)

Tabela opłat i limitów do umowy dodatkowego grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Ochrona z Plusem

pobierz plik PDF (56 KB)

Regulaminy


Regulamin korzystania z aplikacji AXAPort

pobierz plik PDF (61 KB)

Formularz AML/Formularz rezydencji podatkowej


Formularz właściwy do obowiązkowego wypełnienia (dotyczy produktów z UFK) przez Ubezpieczonego w zakresie „Dane klienta” i „Rezydencja podatkowa” (jeśli brak pytania o rezydencję na deklaracji) oraz Ubezpieczającego w całości na etapie zawierania umowy; Formularz jest załącznikiem do wniosku o zawarcie/deklaracji przystąpienia do umowy

pobierz plik PDF (76 KB)

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami


Grupowe ubezpieczenie na życie Ochrona z plusem (grupy powyżej 20 osób)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem o indeksie GNOW/17/06/01

pobierz plik PDF (1 MB)

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami


Jak oceniasz
serwis axa.pl?