Optymalny Wybór AXA - pakiety Pakiet Pomoc na Raka

O produkcie

Pierwsze w Polsce tak kompleksowe ubezpieczenie na wypadek rozpoznania nowotworu, które zapewnia świadczenia pieniężne wypłacane w kluczowych etapach leczenia, dostęp do specjalistycznych konsultacji i badań oraz pomoc w organizacji codziennego życia osoby dotkniętej chorobą nowotworową. W ramach jednej składki ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie Twoje dzieci. 

Dlaczego warto?

Zakres ubezpieczenia został tak skonstruowany, żeby zapewnić Ci pomoc na każdym etapie leczenia choroby nowotworowej.

Ubezpieczenie Pomoc na Raka gwarantuje:

Wypłatę świadczenia pieniężnego na pokrycie różnego rodzaju kosztów pojawiających się na poszczególnych etapach leczenia:

  • po rozpoznaniu nowotworu,
  • w przypadku operacji,
  • w przypadku chemioterapii/ radioterapii.

Comiesięczną rentę, wypłacaną nawet do 12 miesięcy, którą można przeznaczyć na najpilniejsze potrzeby np. zakup leków nierefundowanych, pomoc domową lub pielęgniarską.

Dostęp do konsultacji specjalistycznych oraz świadczeń ambulatoryjnych, dających Ci możliwość bezgotówkowego wykonywania badań laboratoryjnych i diagnostycznych, pozwalających na monitorowanie przebiegu choroby (np. morfologia, rezonans, tomografia, biopsja, USG).

Drugą Opinię Medyczną, przygotowaną przez światowego eksperta specjalizującego się w danym schorzeniu, mającą na celu potwierdzenie diagnozy bądź postawienie nowej oraz opracowanie ścieżki leczenia.

Szeroką gamę usług assistance, m.in.:

  • transport medyczny,
  • opiekę domową po chemioterapii lub radioterapii,
  • pomoc psychologa,
  • rehabilitację,
  • informacje onkologiczną.

Wyciąg z OWU [PDF, 253KB]

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami

Jak oceniasz
serwis axa.pl?
Zgłoś sprawę online
Zgłoś sprawę
online