ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek o wypłatę szkody
(dot. ubezpieczeń komunikacyjnych) lub świadczenia
(dot. ubezpieczeń: Trafna Decyzja, Optymalny Wybór,
NNW – Bezpieczny.pl, Ochrona z Plusem – wszystkie pakiety).

Sprawdź status

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Formularze i dokumenty

Warunki ubezpieczenia

pobierz plik PDF (183 KB)

Wniosek o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia NNW

pobierz plik PDF (74 KB)

Tabela świadczeń z tytułu uszczerbków lub uszkodzeń ciała

pobierz plik PDF (84 KB)

Tabela oceny trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku

pobierz plik PDF (203 KB)

Odpowiemy na Twoje wszystkie pytania!

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Jak oceniasz
serwis axa.pl?