ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Ubezpieczenia komunikacyjnemBank

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych

Karta Produktu - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych

pobierz plik PDF (129 KB)

Ubezpieczenie Pojazdów – Autocasco

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pojazdów – Autocasco

pobierz plik PDF (290 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Autocasco

pobierz plik PDF (458 KB)

Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance

pobierz plik PDF (317 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Natychmiastowej Pomocy Assistance

pobierz plik PDF (194 KB)

Ubezpieczenie Natychmiastowej Pomocy Assistance – Samochód Zastępczy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance – Samochód Zastępczy

pobierz plik PDF (273 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenia Natychmiastowej Pomocy Assistance – Samochód Zastępczy

pobierz plik PDF (159 KB)

Ubezpieczenia Szyb

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szyb

pobierz plik PDF (246 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Szyb

pobierz plik PDF (163 KB)

Ubezpieczenie Niezdolności do Pracy Zarobkowej Posiadacza Pojazdu

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Niezdolności do Pracy Zarobkowej Posiadacza Pojazdu

pobierz plik PDF (281 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Niezdolności do Pracy Zarobkowej Posiadacza Pojazdu

pobierz plik PDF (130 KB)

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów

pobierz plik PDF (250 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Kierowcy i Pasażerów

pobierz plik PDF (164 KB)

Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Posiadacza Pojazdu

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej Posiadacza Pojazdu

pobierz plik PDF (248 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Ochrony Prawnej i Posiadacza Pojzdu

pobierz plik PDF (164 KB)

Ubezpieczenie Opon

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Opon

pobierz plik PDF (247 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Opon

pobierz plik PDF (162 KB)

Ubezpieczenie Pobytu w Szpitalu w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Posiadacza Pojazdu

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pobytu w Szpitalu w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Posiadacza Pojazdu

pobierz plik PDF (263 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Pobytu w Szpitalu w Wyniku Nieszczęśliwego Wypadku Posiadacza Pojazdu

pobierz plik PDF (162 KB)

Ubezpieczenie Utraty Życia Posiadacza Pojazdu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Utraty Życia Posiadacza Pojazdu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

pobierz plik PDF (279 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Utraty Życia Posiadacza Pojazdu Wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

pobierz plik PDF (161 KB)

Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym - Zielona Karta

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym - Zielona Karta

pobierz plik PDF (268 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu Zagranicznym – Zielona Karta

pobierz plik PDF (458 KB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?