ZGŁOŚ NOWE ZDARZENIE

Wypełnij wniosek on-line lub sprawdź jak inaczej możesz
zgłosić wniosek o wypłatę świadczenia/likwidację szkody.

Zgłoś zdarzenie
SPRAWDŹ STATUS ZGŁOSZONEGO ZDARZENIA

Sprawdź na jakim etapie rozpatrujemy Twój wniosek
o wypłatę świadczenia (dot. ubezpieczeń grupowych).

Sprawdź status

Ubezpieczenia mBankUbezpieczenia inne

Ubezpieczenia do kredytów
Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i od innych zdarzeń dla Klientów mBanku

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i od innych zdarzeń dla Klientów mBanku indeks PPI/18/04/17 obowiązuje od 1.10.2018 r.

pobierz plik PDF (292 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i od innych zdarzeń dla Klientów mBanku - Indeks PPI_SME/18/08/29

pobierz plik PDF (287 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń dla Klientów mBanku oferowane do kart kredytowych i kredytów odnawialnych

pobierz plik PDF (68 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń dla Klientów mBanku oferowane do kredytów gotówkowych lub kredytów samochodowych

pobierz plik PDF (69 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń dla Klientów mBanku oferowane do kredytów lub pożyczek hipotecznych

pobierz plik PDF (71 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym

Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń dla Klientów mBanku oferowane do wielocelowych kredytów firmowych zabezpieczonych, kredytów inwestycyjnych lub do linii kredytowej zabezpieczonej

pobierz plik PDF (73 KB)

Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń dla Klientów mBanku oferowane do pożyczek firmowych lub kredytów obrotowych dla firm

pobierz plik PDF (70 KB)

Ubezpieczenie na życie i od innych zdarzeń dla Klientów mBanku oferowane do kredytu w rachunku bieżącym

pobierz plik PDF (69 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie i od innych zdarzeń dla Klientów mBanku Obowiązuje od 1.10.2018 r.

pobierz plik PDF (292 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie dla Klientów mBanku

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie dla Klientów mBanku indeks LIFE/18/04/17 obowiązuje od 1.10.2018

pobierz plik PDF (207 KB)

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym - Ubezpieczenie na życie dla Klientów mBanku oferowane do kredytów hipotecznych lub pożyczek hipotecznych

pobierz plik PDF (64 KB)

Ogólne warunki ubezpieczenia na życie dla Klientów mBanku indeks LIFE/18/04/17

pobierz plik PDF (203 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Pakiet Standard

pobierz plik PDF (151 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Pakiet Standard

pobierz plik PDF (271 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Pakiet Komfort

pobierz plik PDF (151 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Pakiet Komfort

pobierz plik PDF (270 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Pakiet Prestiż

pobierz plik PDF (161 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Pakiet Prestiż

pobierz plik PDF (280 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Odnawialnego

pobierz plik PDF (876 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Odnawialnego

pobierz plik PDF (269 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Spłaty Kredytu Odnawialnego

pobierz plik PDF (80 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu Samochodowego z Ratą Balonową

pobierz plik PDF (128 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu Samochodowego z Ratą Balonową

pobierz plik PDF (253 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Spłaty Rat Kredytu Samochodowego z Ratą Balonową

pobierz plik PDF (79 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet Standard, nr polis generalnych 9000123, 9000124

pobierz plik PDF (154 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet Standard, nr polis generalnych 9000123, 9000124

pobierz plik PDF (254 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet Standard, nr polis generalnych 9000123, 9000124

pobierz plik PDF (81 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenie Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet Komfort, nr polis generalnych 9000123, 9000124

pobierz plik PDF (157 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet Komfort, nr polis generalnych 9000123, 9000124

pobierz plik PDF (264 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet Komfort, nr polis generalnych 9000123, 9000124

pobierz plik PDF (81 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet Standard, nr polis generalnych 9000131, 9000132

pobierz plik PDF (157 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet Standard, nr polis generalnych 9000131, 9000132

pobierz plik PDF (254 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet Standard, nr polis generalnych 9000131, 9000132

pobierz plik PDF (81 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenie Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet Komfort, nr polis generalnych 9000123, 9000124

pobierz plik PDF (154 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet Komfort, nr polis generalnych 9000123, 9000124

pobierz plik PDF (254 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Spłaty Kredytu Samochodowego Pakiet Komfort, nr polis generalnych 9000123, 9000124

pobierz plik PDF (81 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego Pakiet Standard

pobierz plik PDF (157 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego Pakiet Standard

pobierz plik PDF (254 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie spłaty kredytu gotówkowego Pakiet Standard

pobierz plik PDF (84 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego Pakiet Komfort

pobierz plik PDF (178 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego Pakiet Komfort

pobierz plik PDF (254 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie spłaty kredytu gotówkowego Pakiet Komfort

pobierz plik PDF (84 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego Pakiet Prestiż

pobierz plik PDF (166 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia spłaty kredytu gotówkowego Pakiet Prestiż

pobierz plik PDF (254 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie spłaty kredytu gotówkowego Pakiet Prestiż

pobierz plik PDF (84 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat kredytu hipotecznego Pakiet Standard

pobierz plik PDF (287 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Rat kredytu hipotecznego Pakiet Standard

pobierz plik PDF (254 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Spłaty Rat kredytu hipotecznego Pakiet Standard

pobierz plik PDF (82 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat kredytu hipotecznego Pakiet Optimum

pobierz plik PDF (290 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Rat kredytu hipotecznego Pakiet Optimum

pobierz plik PDF (254 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Spłaty Rat kredytu hipotecznego Pakiet Optimum

pobierz plik PDF (82 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat kredytu hipotecznego Pakiet Komfort

pobierz plik PDF (290 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Rat kredytu hipotecznego Pakiet Komfort

pobierz plik PDF (254 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Spłaty Rat kredytu hipotecznego Pakiet Komfort

pobierz plik PDF (82 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia nieruchomości do kredytu hipotecznego Mieszkam Bezpiecznie

pobierz plik PDF (348 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nieruchomości do kredytu hipotecznego Mieszkam Bezpiecznie

pobierz plik PDF (225 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie nieruchomości do kredytu hipotecznego Mieszkam Bezpiecznie

pobierz plik PDF (81 KB)

Ubezpieczenia turystyczne

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Turystycznego

pobierz plik PDF (333 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Turystycznego

pobierz plik PDF (146 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż

pobierz plik PDF (329 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Twoje OC i Twoja Podróż

pobierz plik PDF (308 KB)

Karta Produktu + Ubezpieczenie Twoje OC i Twoja Podróż

pobierz plik PDF (2 MB)

Ogólne Warunki Mobilnego Ubezpieczenia Podróżnego

pobierz plik PDF (491 KB)

Karta Produktu - Mobilne Ubezpieczenia Podróżne

pobierz plik PDF (220 KB)

Ubezpieczenia kart i zakupów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia mTransfer

pobierz plik PDF (154 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie mTransfer

pobierz plik PDF (78 KB)

Ogólne Warunki Concierge (do rachunków i kart)

pobierz plik PDF (250 KB)

Karta Produktu - Concierge (do rachunków i kart)

pobierz plik PDF (75 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, utraty gotówki pobranej z bankomatu, home assistance oraz infolinii prawnej Multikomfort dla posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych przez MultiBank

pobierz plik PDF (206 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, utraty gotówki pobranej z bankomatu, home assistance oraz infolinii prawnej Multikomfort dla posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych przez MultiBank

pobierz plik PDF (228 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, utraty gotówki pobranej z bankomatu, nieuprawnionego użycia kart, home assistance oraz infolinii prawnej Multikomfort Plus dla posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych przez MultiBank

pobierz plik PDF (223 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia OC w życiu prywatnym, utraty gotówki pobranej z bankomatu, nieuprawnionego użycia kart, home assistance oraz infolinii prawnej Multikomfort Plus dla posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych przez MultiBank

pobierz plik PDF (237 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, utraty gotówki pobranej z bankomatu, nieuprawnionego użycia kart, home assistance oraz infolinii prawnej Multikomfort Plus dla posiadaczy kart BRE Banku SA wydanych przez MultiBank

pobierz plik PDF (102 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta (mBank) - od 03.06.2013

pobierz plik PDF (122 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta (mBank) - od 20.04.2012

pobierz plik PDF (116 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta (mBank)

pobierz plik PDF (269 KB)

Karta Produktu - Pakiet Bezpieczna Karta (mBank)

pobierz plik PDF (79 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta (PrivateBanking) (dla firm)

pobierz plik PDF (347 KB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta (PrivateBanking) (dla firm)

pobierz plik PDF (269 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Travel World

pobierz plik PDF (234 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Pakiet Travel World Debit

pobierz plik PDF (181 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Karty MultiBank

pobierz plik PDF (2 MB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Karty MultiBank

pobierz plik PDF (269 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Spłaty Karty MultiBank

pobierz plik PDF (81 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus mBank

pobierz plik PDF (2 MB)

Skorowidz do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Spłaty Karty Plus mBank

pobierz plik PDF (269 KB)

Karta Produktu - Ubezpieczenie Spłaty Karty Plus mBank

pobierz plik PDF (80 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku "Bezpieczne rachunki" - od. 02.02.2009 r.

pobierz plik PDF (144 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku "Bezpieczne rachunki" - od 07.06.2010 r.

pobierz plik PDF (143 KB)

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredytobiorców Banku "Bezpieczne rachunki" - od 16.07.2012 r.

pobierz plik PDF (131 KB)

Jak oceniasz
serwis axa.pl?